top of page

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าลุยพื้นที่เสริมทราย"คืนชีวิตชายหาดจอมเทียน-สร้างรอยยิ้มนักท่องเที่ยว"

แก้ปัญหาการกัดเซาะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ

คมนาคม-ขนส่ง


ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่า พัฒนาชายฝั่งทะเล ในการเสริมทรายชายหาด แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเสริมทรายชายหาด บริเวณหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงทำการเสริมทรายหาดจอมเทียนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้จากเดิมที่มีชายหาดกว้างประมาณ 5 เมตร เปลี่ยนเป็นชายหาดกว้างขึ้นเฉลี่ย 51 เมตร โดยการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนทั้งหมดมีความยาว 3,575 เมตร ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบพื้นที่เสริมทรายชายหาดจอมเทียนที่แล้วเสร็จ 800 เมตร ให้กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันดำเนินการเสริมทรายชายหาดที่เหลือในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ความยาว 2.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร และจะดำเนินการในระยะต่อไปจนครบทุกพื้นที่ตามแผนงาน


ทั้งนี้ ด้วยขนาดความกว้างของชายหาด สามารถรองรับกิจกรรมทางทะเลได้มากมาย อาทิ กีฬาบนชายหาด กิจกรรมสันทนาการ ทางน้ำ เช่น เจทสกี บานาน่าโบ๊ท เป็นต้น ซึ่งเดิมทีพื้นที่บริเวณชายหาดจอมเทียน ไม่มีหาดทรายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงมาเดินเล่นหรือทำกิจกรรมริมทะเล เหตุจากการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้พื้นที่หาดทรายหายลงไปเรื่อยๆ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล พัฒนาบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง รวมถึงท้องทะเล ได้คืนชีวิตให้กับชายหาดจอมเทียน กลับมามีสีสันอีกครั้ง ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากชายหาด รวมถึงผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ควบคู่ไปกับการระมัดระวังและป้องกันตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดต่อไป
Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page