top of page

"รองเบิ้ล"ตรวจ3 ท่าเรือเตรียมมอบเป็น" ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER " ช่วงปีใหม่2566

คมนาคม-ขนส่ง

"อธิบดีเจ้าท่า" ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือราชินี พายัพ และบางโพ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ย้ำ !! พร้อมมอบ " ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER " เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือพายัพ และท่าเรือบางโพ ซึ่งทั้ง 3 ท่าเรือ จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น

รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ ให้มีความเชื่อมโยง สะดวก ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยมอบหมายให้กรมเจ้าท่า ที่มีภารกิจในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เกิดความปลอดภัย สะดวก สบาย เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น กำหนดแผนพัฒนายกระดับท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ (Smart Pier) ในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 - 2567 ให้เป็นสถานีเรือ จำนวน 29 ท่าเรือ ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเกิดเป็นจุดหมายตา (Landmark) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (อารยสถาปัตย์) สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยในปลายปี 2565 นี้ จะปรับปรุงและพัฒนาแล้วเสร็จอีก จำนวน 3 ท่าเรือ พร้อมมอบเป็น " ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER " เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2566 นี้ ดังนี้

ท่าเรือราชินี เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Pier ในจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบการขนส่ง เรือ-ราง-ล้อ ที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง และ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย) โดยการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือราชินี ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ 1. ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,277 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ดาดฟ้าหลังคา ให้เป็นลานกิจกรรมใช้ประโยชน์เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมตกแต่งภายในบริเวณอาคารพักคอยเน้นความเป็นไทย มีระบบควบคุมและการให้บริการที่ทันสมัย 2. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่งจุดเชื่อมต่อทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย พร้อมซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือให้มีความเป็นเอกลักษณ์ 3. ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ ขนาด 9x24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 1 โป๊ะ

ท่าเรือพายัพ ได้ยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Pier ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย แต่ยังปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเข้าท่าเรือ และติดตั้งระบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารทุกคน

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือพายัพ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ 1.ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 270 ตารางเมตร โดยปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือพายัพ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รูปแบบสอดคล้อง กลมกลืนกับพระราชวังพายัพ รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์หรือสถาปัตยกรรมโบซาร์ (Beaux Arts) ใช้ประติมากรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับศิลปะนีโอคลาสสิก ภายในออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 2.โป๊ะเทียบเรือรูปตัวแอลขนาด 9.4x24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 1 ชุด

ท่าเรือบางโพ ได้ยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะหรือ Smart Pier ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย (โมเดิร์น) ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีบางโพ) โดยการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือบางโพ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ 1.ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,407 ตารางเมตร 2.โป๊ะเทียบเรือรูปตัวแอลขนาด 9.4x24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ นับแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนายกระดับท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 29 แห่ง สู่ “ท่าเรืออัจฉริยะ” หรือ Smart Pier ทั้งในส่วนของท่าเรือ ตัวเรือ ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงาม ตามหลักอารยสถาปัตย์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นอย่างไร้รอยต่อ และสามารถเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 ท่าเรือ กรมเจ้าท่า พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เพื่อสร้างทางเลือก และความสุขในการเดินทาง สมคำที่ว่า " ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER " พร้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

" ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER : HAPPY NEW YEAR 2023 "Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page