top of page

"รองเบิ้ล"รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เน้นมาตรการเชิงป้องกันในวันลอยกระทง บูรณาการทำงานเต็มพิกัด

คมนาคม-ขนส่ง

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในคืนลอยกระทง ประจำปี 2565 บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการคุมเข้ม เตรียมพร้อม ด้านมาตรการความปลอดภัยในช่วงวันลอยกระทงประจำปี 2565 (8 พฤศจิกายน 2565)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างสูงสุดในคืนลอยกระทง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า


รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ในคืนเทศกาลวันลอยกระทง คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงและท่องเที่ยวตามท่าเรือหลักๆ ที่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก อาทิ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือเอเชียทีค และท่าเรือไอคอนสยาม

โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า มีข้อสั่งการให้ กำหนดและควบคุมปริมาณผู้โดยสารไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/Action Plan เพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานและขอบเขตการดำเนินงาน ผู้ควบคุมเรือต้องไม่ดื่มสุราขณะขับเรือ ให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยตรวจตราผู้โดยสารที่อาจมีอาการมึนเมา และกำกับมาตรการความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เช่น ใบนายท้ายเรือต้องไม่หมดอายุ และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจรจรทางน้ำ (ศปก.จท.) ทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมกลางวางข่ายการสื่อสารความถี่กลางให้สามารถประสานงานได้ทุกหน่วย ตั้งกลุ่ม Line และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อประสานงาน และรายงานให้ได้โดยเร็วแบบ Real-timeมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในคืนลอยกระทง ในส่วนกลาง จำนวน 200 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 8 ลำ เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 ลำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 63 ท่าเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับส่วนภูมิภาค มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ จำนวน 510 คน เรือตรวจการณ์ จำนวน 61 ลำ อีกทั้งได้มีการออกประกาศควบคุมการเดินเรือและเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนเทศกาลลอยกระทง จำนวน 3 ประกาศ ได้แก่ ประกาศที่ 246/2565 เรื่อง กําหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทง ประกาศที่ 247/2565 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง และประกาศที่ 248/2565 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในวันลอยกระทง พร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจในการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการตรวจสภาพเรือโดยสารสาธารณะจํานวน 38 ลํา มีจำนวน 6 ลำ ที่ไม่มีพวงชูชีพ ไม่มีป้ายบอกจํานวนคนโดยสารชัดเจน จึงได้สั่งการให้เรือดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขทันที ย้ำสภาพตัวเรือต้องปลอดภัยต่อการใช้งาน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด


พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจสอบสภาพโป๊ะเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 230 โป๊ะ มีการให้งดใช้จำนวน 14 โป๊ะ และติดตั้งป้ายประกาศ "งดใช้โดดเด็ดขาด" พร้อมป้ายประกาศการใช้บริการท่าเรือ การเฝ้าระวัง และข้อจำกัดของจำนวนผู้โดยสารบริเวณโป๊ะเทียบเรือทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมของมาตรการดังกล่าว จะเป็นการช่วยตรวจตราควบคุม ดูแลการเดินเรือ การใช้เรือและท่าเทียบเรือต่างๆในวันลอยกระทงในปี พ.ศ.2565 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ส่วนในพื้นที่ภูมิภาค นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมการเนื่องในประเพณีลอยกระทง วันที่ 8 พ.ย.65 และตรวจพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำท่วมลดลง โดยมีนายอำนาจ สอนหมวก ผจภ.2(นบ.) ให้การต้อนรับ พร้อมลงเรือตรวจการณ์ จท.2101 เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ในการกำกับ ดูแล ด้านความปลอดภัยทางน้ำ และการควบคุมการจราจรทางน้ำในการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องในประเพณีงานวันลอยกระทง วันที่ 8 พ.ย.65 โดยได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรือโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าท่าเทียบเรือ มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน ตรวจสอบเรือโดยสาร มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นไปตามใบสำคัญรับรองการตรวจเรือที่กำหนด ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือครบถ้วน ไม่ขาดอายุ


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page