top of page

"รองเบิ้ล"สั่งกรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เน้นความปลอดภัยประชาชน


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมความปลอดภัยก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ได้มีการจัดเตรียมแผนความปลอดภัย พร้อมออกประกาศที่ 292/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และประกาศที่ 293/2565 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอัตรากำลังพล ประกอบด้วย ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 179 นาย เรือรักษาการณ์ 5 ลำ ส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 579 นาย เรือรักษาการณ์ 57 ลำ รวมอัตรากำลังพลทั้งสิ้น 758 นาย เรือรักษาการณ์ 62 ลำ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้

ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้กรมเจ้าท่าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้มงวด ตรวจสอบเรือและเครื่องยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งจัดวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และห่วงชูชีพให้อยู่ในพื้นที่ที่ชัดเจน ครบถ้วน แสดงเครื่องหมายต่างๆ ให้เด่นชัด เจ้าของเรือ นายเรือ คนประจำเรือ ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน คนประจำเรือ ต้องมีประกาศนียบัตรครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย พร้อมให้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำอย่างสูงสุด พร้อมเน้นย้ำ ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศต่างๆ ของทางราชการอย่างต่อเนื่อง และหากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page