top of page

รองโฆษกเผยข้าราชการ-ลูกจ้างที่เกษียณ1 ต.ค.66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้ล่วงหน้า


วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้นผ่านระบบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับริบทและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการยกระดับปรับเปลี่ยนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นตามลำดับ นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าผ่านออนไลน์ ก่อนวันครบเกษียณอายุได้ 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “Digital Pension” ได้ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page