top of page

"ลุงตู่ปลื้ม"ดัชนีประเทศที่มีความสุขที่สุด(World Happiness Report)ปี66 ขยับจาก61ในปี65สู่อันดับ60


(วันที่ 23 มีนาคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้รับทราบ รายงานความสุขโลก ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 60 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลการจัดอันดับรายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2023 นี้ จัดทำโดย เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งได้เผยแพร่ ในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันความสุขสากล (International Day of Happiness) โดยรายงานนี้มีการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น Gallup World Poll บริษัทสำรวจข้อมูลระดับโลก ที่ทำการสำรวจและประเมินชีวิตโดยเฉลี่ยของประชาชนทั่วโลก ในช่วง 2563-2565 และการสัมภาษณ์ผู้คนมากกว่า 1 แสนคนใน 137 ประเทศ โดยการจัดอันดับนี้ใช้ปัจจัยสำคัญ 6 ประการในการสำรวจและให้คะแนน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ สุขภาพ เสรีภาพ ความเอื้ออาทร และมุมมองต่อการทุจริต ควบคู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 60 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ขยับขึ้นมา 1 อันดับ จากการจัดอันดับในปีที่แล้ว และประเทศฟินแลนด์ยังคงครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 “นายกรัฐมนตรี ยินดีกับผลการรายงานความสุขโลก ประจำปี 2566 ที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น ยินดีที่การบริหารดูแลของรัฐบาล การดำเนินนโยบาย ช่วยเหลือประชาชน มีส่วนทำให้อันดับของประเทศจากรายงานความสุขโลกดีขึ้น แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกประเทศในโลก จะประสบกับความท้าทาย แต่ส่วนหนึ่งคือความรัก สามัคคี ปฏิบัติตามกฎหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของคนในชาติที่มีส่วนทำให้ประเทศชาติก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาไปได้” นายอนุชาฯ กล่าว

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page