top of page

วันนี้..วันนอร์!!!ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่


‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ เขียนเป็นภาษามลายูอักษรยาวีว่า ‘وان محمدنور مأتا’ หมายถึง แสงสว่างของมูฮัมหมัด ศาสนฑูตท่านสุดท้ายของประชาชาติอิสลาม

พี่น้องประชาชนชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ เรียกท่านว่า ‘แบนอร์’ หมายถึง ‘พี่นอร์’ หรือคนอายุน้อยกว่ามักจะเรียกว่า ‘อาเยาะห์นอร์’ หมายถึง ‘พ่อนอร์’

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเส้นทางการเมืองมานานกว่า 40 ปี 3 สิ่งที่ท่านนำมาตั้งไว้ข้างหน้าตลอดก็คือ ประชาธิปไตย ประชาชน และคุณธรรม จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเสมอมา ด้วยความยึดมั่นต่อประชาธิปไตยและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนเสนมอมา ทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักของประชาชนไทยทั้งประเทศ ทั้งพี่น้องชาวอีสาน ภาคเหนือและทุกพื้นที่ของไทย ท่านวันนอร์ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำหลายประเทศ เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เคยได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากกษัตริย์มูฮัมหมัด บินซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย ให้ได้้เข้าไปละหมาดภายในมหาวิหารกะอ์บะห์ ภายในมัสยิดศักดิ์อัลฮะรอม ซึ่งปกติแล้วผู้ที่จะได้รับเชิญมักจะเป็นประมุขแห่งรัฐเท่านั้น ท่านวันนอร์เคยปรารภว่า “พรรคประชาชาติไม่มีเงื่อนไขใดๆในการร่วมรัฐบาล ขอเพียงให้ได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน แต่หากการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฏรจะทำให้รัฐบาลเดินหน้าต่อได้ ก็ยินดีจะรับไว้แม้อาจจะเป็นงานหนัก และอาจเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทางการเมือง”

Cr.พรรคประชาชาติ Prachachat Party

Yorumlar


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page