top of page

วันเด็กปีนี้ ขอให้ลูกหลานไทยทุกคน “วางใจ”ไว้ในที่ๆถูกต้องเหมาะสม“วางความคิด”ไว้ในทางที่เป็นประโยชน์

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่านเฟสบุกส์เนื่องในวันเด็กประจำปี 2566 เพื่ออวยพรและฝากข้อคิด ลองไปติดตาม

"พี่น้องประชาชน และลูกๆ หลานๆ ที่รักทุกท่านครับ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ อันดับแรก ผมต้องขอขอบคุณในน้ำใจจากลูกๆ หลานๆ ที่ได้ส่งบัตรอวยพรและงานฝีมือของตนมาให้ผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรี และได้ขออวยพรให้ดำเนินภารกิจต่างๆ ไปได้ด้วยความสำเร็จราบรื่น ผมขอรับน้ำใจและความระลึกถึงกันจากเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง

ในโอกาสนี้ ผมจึงขอส่งมอบความปรารถนาดีไปยังเด็กไทยทั่วประเทศ ผ่านคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” อีกทั้งในวันนี้ (14 ม.ค.65) ผมได้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเด็กๆ และจัดกิจกรรมที่มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือการ ปลูกฝัง "ใจรักชาติ", ภาคภูมิ "ความเป็นไทย" และให้โอกาสแสดง "พลังอำนาจของเด็กไทย" ซึ่งผมจะได้ร่วมรับชม รับฟัง การนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความเห็น การนำเสนอความคิดผ่านมุมมองของตัวแทนเยาวชน 10 ทีมอีกด้วยครับ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในวันเด็ก แต่ในทุกๆ วัน ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า ในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ผลักดันแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะชีวิต ตามหลักกลยุทธ์ 4 H ได้แก่ - ด้านอารมณ์-จิตใจ (Heart) คือ ความดี มีคุณธรรม - ด้านสติปัญญา (Head) คือ ความเก่ง ฉลาดเฉลียว - ด้านสุขภาพ (Health) คือ สุขภาพดี แข็งแรง - ด้านทักษะฝีมืออาชีพ (Hand) คือ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทั้งหมดนี้ พื้นฐานที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน ในการบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตขึ้น เป็นพลเมืองคุณภาพของบ้านเมืองต่อไป

ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอให้ลูกหลานไทยทุกคน “วางใจ” ไว้ในที่ๆ ถูกต้องเหมาะสม “วางความคิด” ไว้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ ไม่มีโทษต่อทั้งตัวเรา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และ “วางตัว” ในการหมั่นเพียร ทั้งการเรียนและการทำความดี เท่านี้เราก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมได้อย่างแน่นอนครับ.."Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page