top of page

"วิธีที่ดีที่สุดในเรื่องที่มีการเห็นแย้ง คือ การพิสูจน์!!!นายกเศรษฐาเผยเคล็ดลับ

ระหว่างลงนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก.และตอบประเด็นร้อน!!!

-ดิจิตอลวอลเล็ต -ความมั่นใจน้ำไม่ท่วมภาคกลางปี 66 "ผมไม่มั่นใจ!!! -ท่อประปาเมืองพิษณุโลกี่ไม่ได้มาตรฐาน -ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง -ประเมินผลงาน 1 เดือนตนเอง คลิกฟัง #เศรษฐาทวีสิน #sretthathavisin #นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก.

(14 ต.ค. 66) นายกรัฐมนตรี สวมเชิ้ตแขนสั้นสีเหลือง เตรียมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำ จ.พิษณุโลก


นายกฯ กราบหลวงพ่อใหญ่ เสริมสิริมงคลก่อนตรวจราชการ จ.พิษณุโลก.

(14 ต.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. เข้ากราบสักการะพระพุทธชินราช หรือหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวพิษณุโลกให้ความนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางตรวจราชการ จ.พิษณุโลก


นายกฯ รับฟังปัญหาคุณภาพน้ำประปา พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาให้ปชช. มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ดี.

เวลา 10.30 น. (14 ต.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กค. ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปา เพื่อรับฟังปัญหาระบบน้ำประปาในพื้นที่ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.พิษณุโลก

.

สำหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำมีอายุการใช้งานกว่า 70 ปี แตกรั่วบ่อยครั้งเป็นเหตุให้สูญเสียน้ำอยู่ที่ 50% ทำให้น้ำประปาไม่เพียงพอ เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อนและน้ำขุ่นแดง อีกทั้งมีถังสำรองน้ำจำกัด ทำให้ไม่สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เต็มประสิทธิภาพ จ.พิษณุโลกจึงต้องการที่จะปรับปรุงระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ

.

นายกฯ รับทราบถึงปัญหา และรับเรื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจปัญหาและหาทางแก้ไขในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเมืองพิษณุโลก 80 ปีที่ผ่านมาพัฒนาจากเมืองรองจนเป็นเมืองหลักแห่งการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การพัฒนาของเมืองก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เรื่องการสร้างเขื่อนท้ายเมือง ขอให้สอบถามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาข้อดี ข้อเสียของเขื่อน หากศึกษาแล้วเห็นว่าดี รัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่


นายกฯ ร่วมพูดคุยปัญหาการบริหารจัดการน้ำบึงตะเคร็ง พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

(14 ต.ค. 66) ช่วงเวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ พูดคุยประเด็นปัญหา ข้อจำกัด และวิธีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ณ บึงตะเครง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก .

นายกฯ รับทราบรายงานภาพรวมการบริหารจัดการแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม และการบริหารจัดการน้ำ จ.พิษณุโลก รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำบึงตะเคร็งทั้งระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในแก้มลิงโครงการบางระกำโมเดล เพื่อลดผลกระทบจากอุกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และประเทศไทยได้อย่างมาก . ทั้งนี้ เข้าใจถึงความยากลำบากของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างดี รวมถึงต้องพัฒนาพื้นที่บึงตะเคร็งให้ดี และมีศักยภาพในการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น กิจกรรมแข่งเจ็ตสกี ส่วนกรณีที่มีปัญหาเรื่องเงินชดเชยนั้น รัฐบาลจะพยายามดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนายกฯ ลงเรือลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัย.

นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านปากคลอง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมลงเรือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.

พื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 68 ครัวเรือน จากทั้งหมด 98 ครัวเรือนตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนต.ค. 66 โดยระดับน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจ.สุโขทัย ที่ผ่านมาต้องรับผลกระทบอยู่กับน้ำประมาณ 1 เดือน


นายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ อ.พรหมพิราม เร่งสำรวจพื้นที่สร้างแก้มลิงเพิ่ม รองรับน้ำฤดูฝน-กักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง

.

เวลา 14.15 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.กค. ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อบต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อพูดคุยปัญหาการระบายน้ำ และการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำ .

นายกฯ พบปะทักทายประชาชนที่มาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมพูดคุยถึงการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคด้านต่าง ๆ เช่น การทำธนาคารน้ำใต้ดินที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้ในฤดูแล้ง และสามารถช่วยไม่ให้น้ำท่วมได้ด้วย โดยจะพิจารณาในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย เชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “ไม่ท่วมไม่แล้ง” ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลแท้จริง.


ปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่จ.พิษณุโลก ที่เมื่อฝนตกมามากทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย รวมถึงประตูระบายน้ำยังไม่เพียงพอ

.

พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลพื้นที่สุ่มเสี่ยงและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำแก้มลิงเพิ่ม เพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง โอกาสนี้ นายกฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กำลังใจกับประชาชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วย


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page