top of page

วิศวะมหิดลเผยผลการประกวดออกแบบ"ตลาดศาลายายุคใหม่.เชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพื่อชุมชนน่าอยู่-ท่องเที่ยวยั่งยืน

ศูนย์รวมข่าวดีนครปฐม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่และชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวดแนวความคิดการออกแบบ ในหัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่...เชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน” ผลงาน GRID SALAYA โดยทีมนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ณ ห้องประชุม อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์


รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการจัดประกวดแนวความคิดการออกแบบ ในหัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่...เชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า หรือ Transit-Oriented Development (TOD) และผลักดันการพัฒนาความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เนื่องด้วยปัจจุบันย่านศาลายาซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์และความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วมาก ทั้งชุมชน ธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงตลาดสดศาลายา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นตลาดยอดนิยม มีทั้งผัก ผลไม้ อาหารคาวหวาน โดยตามแผนการพัฒนาของภาครัฐจะสร้างรถไฟสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-ศาลายา ในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้ โครงการประกวดแนวความคิดการออกแบบตลาดศาลายา ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดจำนวนมาก เพื่อการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าศาลายา

ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา วิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสิน คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ในมุมมองตลาดสดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเสนอแนวคิดพื้นที่พาณิชยกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล คำนึงถึงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง และความยั่งยืนด้านสังคมของชุมชนศาลายา ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน GRID SALAYA โดย นางสาววัชราภรณ์ กวยกือ และ นายพิษณุวัตณ์ อินทสันต์ นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนรางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน TALAD SALAYA โดย นายนิรวิทย์ กาติ๊บ และ นายวีรวัฒน์ ตาเจ่ง อันดับที่ 3 ได้แก่ ผลงาน TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) โดย นางสาวนิรมล สุขเอี่ยม และ นางสาวผกามาศ ช่วยสุข นางสาววัชราภรณ์ กวยกือ ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ตลาดศาลายายุคใหม่...เชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพื่อชุมชนน่าอยู่และท่องเที่ยงยั่งยืน จากผลงาน GRID SALAYA เผยแนวคิดในการพัฒนาผลงาน ว่า เนื่องจากกิจกรรมการสัญจรในตลาดและพื้นที่แถวศาลายามีความไม่เป็นระเบียบ ค่อนข้างวุ่นวาย และมักเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบ่อย เราจึงมีแนวคิดออกแบบพัฒนาให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น จึงนำแนวคิด ‘กริดศาลายา’ มาใช้โดยมีการคิดรูปทรงและการออกแบบมาจากกริด นำมาจับรวมและแยกให้เป็นรูปทรงแบบของอาคารให้เป็นเอกลักษณ์ โดยการดูจากการใช้งานและผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้บริการในโครงการ นำมาพัฒนาในส่วนของตลาด สถานีรถไฟฟ้า และสะพานข้าม Sky walk กริดเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจในเวลาเดียวกัน โดยถอดบางส่วนออกและนำรูปแบบโค้งหรือฟอร์มที่แตกต่างได้ในบางส่วน ทำให้มีความหลากหลายแต่ยังคงความเป็นกริดอยู่ สะท้อนชีวิตทันสมัยกับความเป็นบูติกสมัยใหม่อยู่ในตัว ภายในงาน ยังมีการจัดเสวนา เรื่อง ภาพอนาคตเมืองศาลายา โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด คุณโสภณ ยงใจยุทธ บริษัท ตลาดศาลายา จำกัด คุณรัฐการ สุจิรัตนวิมล รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศิรดล ศิริธร อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page