top of page

“ศศินทร์” เตรียมจัดงาน SasinIEW เสริมพลังผู้ประกอบการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. 67 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Sasin School of Management ) สถาบันสอนบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เตรียมจัดงาน Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 (SasinIEW) ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน บริษัท หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางการเมือง NGO และประชาชนทั่วไปได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมพร้อมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงในเชิงเศรษฐกิจเเละสังคมทั้งในประเทศไทยเเละนานาชาติ  โดยวัตถุประสงค์ของงาน คือ มุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้องค์รวม เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการสนับสนุนแนวคิดนวัตกรรมที่เน้นการผลักดันธุรกิจใหม่รวมไปถึงสร้างการเปลี่ยนเเปลงและผลกระทบเชิงบวกรวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก

สำหรับงาน (Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024) : SasinIEW ประกอบไปด้วยสามงานหลัก ๆ คือ

1. GCEC New Frontier: Bangkok Summit 2024 (GCEC 2024):  การประชุมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการนานาชาติ GCEC New Frontier: Bangkok Summit 2024  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยศศินทร์ ได้รับเกียรติจาก Global Consortium of Entrepreneurship Centers (GCEC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้จัดงาน โดยรวบรวมผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ผู้ประกอบการ และนักนวัตกรรมจากทั่วโลก  ซึ่งในงานนี้เปิดรับไอเดียใหม่เเละแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก พร้อมทั้งเน้นย้ำปรัชญาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้ไปสู่ระดับเอเชียและระดับโลก โดยมีผู้บรรยายจากนานาประเทศที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมงาน ภายใต้ธีม "Inclusive Entrepreneurship Driving Impact"

 

2. Bangkok Business Challenge 2024 (BBC 2024) powered by SCG Chemicals การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษที่มีมายาวนานที่สุดในเอเชีย ซึ่ง BBC2024 เปิดรับผู้เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา ชิงชนะเลิศรางวัลเกียรติคุณถ้วยพระราชทาน และรางวัลพระราชทาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท มีทีมนำแผนธุรกิจที่ได้นำเสนอในการแข่งขันนี้ไปต่อยอดดำเนินธุรกิจจริงและประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมากมาย

3. Family Enterprise Case Competition - Asia Pacific 2024 (FECC-AP 2024): การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจผ่านกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจครอบครัวสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของตนเองในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ ซึ่งร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินอันทรงเกียรติและมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ร่วมกันตัดสินว่า ทีมผู้แข่งขันที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และนำเสนอหลักการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่งผู้ชนะจะได้รับสิทธิเข้าร่วมกับการแข่งขัน FECC 2025 ที่รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศศินทร์ พร้อมสนับสนุนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการทั่วโลกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เช่น คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย หน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทางธุรกิจ และพร้อมเป็นหนึ่งในพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติสำหรับธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างครอบคลุมโดยมีผลกระทบเชิงบวกในระดับองค์กร สู่ระดับสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าทางธุรกิจในแง่ของผลตอบแทนทางการเงิน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page