top of page

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมคว้าเกียรติบัตรรางวัล“กินรี” ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จาก ททท.

พลังงาน

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้าเกียรติบัตรรางวัล “กินรี” หรือ รางวัล “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ประจำปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความยั่งยืน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยรางวัลกินรีเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุก 2 ปี เพื่อรับรองคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงาน พร้อมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความรู้และความสนุกสนานตลอดการเยี่ยมชม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้เปิดต้อนรับผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ที่หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์จากการเป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ จัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 7 โซน ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจและทันสมัย นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้พัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.egco.com/th/khanom-learningcenter โทร. 075 466 062 หรือ 098 014 2249 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Khanom Learning Center

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page