top of page

สจล.- เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดตัว เอไอ - เมตาเวิร์ส สร้างอวาตาร์เป็นครูผู้ช่วยสอน นำร่อง 10 โรงเรียน หนุนสร้างต้นแบบพลิกโฉมการศึกษาไทย


ล้ำอนาคตสร้างอวาตาร์เป็นครูผู้ช่วยสอน...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC)’ ร่วมกับ เทศบาลนครศรีธรรมราช สร้างต้นแบบพลิกโฉมการศึกษาไทยในสมาร์ทซิตี้ เปิดตัว ‘การใช้ปัญญาประดิษฐ์ - เมตาเวิร์ส (AI / Metaverse) นำร่องใน 10 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เผยบรรจุหลักสูตรคลังสมององค์ความรู้กว่า 1,500 บทเรียน เพื่อเยาวชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมปลาย         ในงานเปิดตัว ‘การใช้ปัญญาประดิษฐ์ - เมตาเวิร์ส ในโรงเรียน  (AI / Metaverse in City Schools by KMITL and Nakhon City) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช หนึ่งในสมาร์ทซิตี้ของไทย กล่าวว่า กว่า 2 ปี จากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครศรีธรรมราช กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC)’ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (Metaverse)โรงเรียนโลกเสมือน’ (Metaverse Classroom) ปัจจุบันเราได้ก้าวไปอีกขั้นนำบทเรียน AI /Metaverse กว่า 1,500 บทเรียน ใช้ในสื่อการเรียนการสอนแล้ว คุณครูเทศบาลที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา AI จะสร้างอวาตาร์ขึ้นมา หลังจากนั้นจะบรรจุคลังสมองเข้าไปเรื่อยๆเช่นองค์ความรู้ในท้องถิ่น โดยการป้อนเป็นภาษาไทย หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ การออกเสียง โดยจะมีการสร้างห้องเรียนขึ้นมา 2 ห้อง ห้องแรกเป็นครูจริงและอีกห้องจะมีครูผู้ช่วยที่เป็น AI เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ที่นักเรียนมีพัฒนาการได้อย่างรวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถประเมินผลได้ทันที

 


       องค์ความรู้ในการเริ่มต้นพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของคุณครูเทศบาล ผู้ที่เข้าสู่ต้นแบบการพัฒนาและสร้าง ‘อวาตาร์’เป็น ‘ครูผู้ช่วย’นั้น องค์ความรู้จะติดตัวคุณครูไปสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในอินเดียมีการสร้างปัญญาประดิษฐ์โดยการป้อนองค์ความรู้ต่างๆในท้องถิ่นเข้าไปด้วยภาษาถิ่น กลายเป็นการสร้างเศรษฐกิจรายได้ของผู้พัฒนาต่อไปได้อีก

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีนโยบายเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็น Global Citizen โดยส่งเสริมให้เยาวชน มีองค์ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะที่โลกเปลี่ยนไปรวดเร็ว การที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพนับเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ เพราะการเรียนรู้ต้องปรับพัฒนาไปทุกวัน ก้าวต่อไป AI จะสามารถสร้างคอนเท้นต์หรือการเรียนการสอนได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะฝึกการอ่าน หรือทำแบบทดสอบ เป็นต้น  ประเทศไทยรอช้าไม่ได้เพราะนานาประเทศพัฒนาไปไกลในกระบวนการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การนำเทคนิคองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลมาใช้ในทางสร้างสรรค์นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่หากมีทักษะโดยเฉพาะด้าน Consumer Digital อาทิ Chat GPT หรือ AI จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยาวชนไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกต่อไปได้ หากโครงการ‘การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI / Metaverse’ ทำได้ดี กระทรวงศึกษาก็สามารถกระจายองค์ความรู้นี้เป็นโมเดลต้นแบบยกระดับประเทศได้ และองคาพยพของประเทศก็จะเปลี่ยนไป ทั้งนี้ สจล. ยินดีสนับสนุน ให้เทศบาลนครศรีธรรมราชเป็น ‘ต้นแบบที่ดี’  ร่วมกันทำ Success Case เพื่อเปลี่ยนแปลงของประเทศ สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงไปยังจังหวัดและเทศบาลอื่นๆ ต่อไป

สำหรับ 10 โรงเรียนนำร่องในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งบริหารจัดการโดยท้องถิ่นและเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นที่แรกของประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลการเรียนการสอนโดยใช้เมตาเวิร์ส ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย, โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก, โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร, โรงเรียนนานาชาติเทศบาล นครนครศรีธรรมราช, โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง, โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์, โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี และ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่


ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า บทเรียน ปัญญาประดิษฐ์ - เมตาเวิร์ส (AI / Metaverse) ทั้ง 1,500 บทเรียนนี้ เกิดจากการพัฒนาและค้นคว้าข้อมูลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมประสบการณ์ ในการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานไปกับการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ดึงดูดนักเรียนให้มีความสนใจมากขึ้น ครูผู้สอนต้องเข้าร่วมการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการและ สร้างบทเรียน AI Metaverse อาทิ คลังบทเรียน (Library) บนแพลตฟอร์ม EON-XR, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟีเจอร์ แพลตฟอร์ม EON-XR, การสร้างบทเรียนบนโหมด Xperience (3D), ความรู้เบื้องต้นในโหมด Metaverse Builder, ตั้งแต่เครื่องมือ (Tools), ฟังก์ชั่น (Function) และการสร้างบทเรียน, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม 3Ds Max และการใช้งาน, การสร้างโมเดลโดยการใช้ Polygon เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์ - เมตาเวิร์ส (AI / Metaverse) นับเป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skill ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจ เพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทักษะการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อม และเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ AI จะยิ่งมีความฉลาดเพิ่มขึ้น สามารถใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบเรียนการสอนใหม่ๆ ผสานกับไอเดียของครูเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนของประเทศ ไม่เพียงแต่การคิดค้นข้อมูลเพียงภาษาไทยเท่านั้น AI ภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำได้ ซึ่งเด็กในปัจจุบัน เรียนรู้ภาษาได้ดี แต่จะต้องมีการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้งานของเด็กๆให้สอดคล้องกัน การยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นมาจากชุมชนที่เข้มแข็ง


ความร่วมมือ สจล.และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาร์ทซิตี้ของไทย พัฒนาต่อเนื่องมากว่า 2 ปี เป็นข้อพิสูจน์ว่าต้นธารองค์ความรู้ ควรมีการปลูกฝังและพัฒนามาตั้งแต่วัยเยาว์ อนาคตประเทศไทยก็สามารถจะแข่งขันกับนานาประเทศได้ เพราะเด็กมีความรู้และการสะสมมาตั้งแต่เล็กจนโต 

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page