top of page

"สถิตย์พงษ์ สุขวิมล"ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง การบริหารจัดการน้ำ ไฟฟ้าและขยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา และพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ในโอกาสที่เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา นายอำเภอเกาะสีชัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

     โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชน ในพื้นที่เกาะสีชัง จากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ จำนวน 2 จุด คือ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และอ่างเก็บน้ำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง หมู่ 6 สวนสาธารณะหลังอ่างเก็บน้ำ

     สำหรับการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านระบบประปา ในระยะสั้น จังหวัดชลบุรีได้ประสาน การประปาส่วนภูมิภาค ให้ต่อท่อประปามาไว้ที่ปลายสะพานท่าเรือเกาะลอยศรีราชา เพื่อที่จะเติมน้ำประปาใส่เรือบรรทุกส่งไปยังเกาะสีชัง ส่วนในเกาะสีชังได้มีการก่อสร้างระบบประปา วางท่อ วางถังน้ำขนาดใหญ่ เพื่อสูบน้ำจากเรือบรรทุกน้ำเติมเข้าไปในถังบนเกาะ และปล่อยน้ำเข้าระบบประปาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     ในระยะยาว จังหวัดชลบุรีได้ของบศึกษาในการวางท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลจากฝั่งศรีราชา ไปยังเกาะสีชัง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างถาวร ซึ่งได้บรรจุไว้ในงบประมาณปี 67 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำนักงบประมาณกำลังพิจารณา ซึ่งถ้าแบบเสร็จแล้ว ทางจังหวัดชลบุรีจะตั้งงบประมาณในปีต่อไปในการต่อท่อน้ำประปายาว 12 กิโลเมตรไปยังเกาะสีชัง

     สำหรับระบบไฟฟ้า เนื่องจากถูกสมอเรือเกี่ยวขาด ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมแซ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้อนุมัติงบประมาณในการวางท่อใหม่ ให้ลึกลงไปใต้พื้นดิน 7 เมตรในทะเล เพื่อป้องกันการถูกสมอเรือเกี่ยวขาด ซึ่งใช้งบประมาณ 800 ล้านบาท และจะเร่งดำเนินการภายในปีนี้ ซึ่งบนเกาะได้มีระบบโซล่าฟาร์มอีก 1 แห่ง ไว้เป็นแหล่งพลังงานสำรอง ส่วนในเกาะขามใหญ่ก็จะมีการวางระบบโซลาฟาร์มอีก 1 แห่ รวมทั้งแหล่งน้ำประปาด้วย

     ระบบบริหารจัดการขยะ ซึงมีขยะวันละประมาณ 5-8 ตัน จึงได้มีระบบการเผาขยะบนเกาะสีชัง ซึ่งในปัจจุบันเตาเผาขยะที่เกาะสีชังมี 4 เตา แต่สามารถเผาได้เพียง 2 เตา ทำให้มีขยะตกค้างเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงได้ของบประมาณไปยังกรมท้องถิ่น คาดว่าจะใช้งบประมาณ ประมาณกว่า 20 ล้านบาทเพื่อจะก่อสร้างเตาเผาขยะ นำมาเผาขยะที่ตกค้างประมาณ 7-8 หมื่นตัน ให้หมดออกไปก่อน ส่วนขยะใหม่ก็จะมีการคัดแยกขยะ ทำธนาคารขยะ ซึ่งก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะ น้ำประปา และไฟฟ้า ให้กับชาวอำเภอเกาะสีชังไปได้

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page