top of page
S__5062658.jpg

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานส.ค.ส.พร้อมสมุดบันทึก

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกพระราชทาน เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และสมุดบันทึกพระราชทาน ประจำปี 2566 ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยนายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการรถไฟฯ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการรถไฟฯ และคณะผู้บริหารการรถไฟฯ เข้ารับพระราชทาน ณ โถงกลางตึกบัญชาการรถไฟ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และสร้างความปลาบปลื้มปีติให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ อย่างหาที่สุดไม่ได้

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าตราพระนามาภิไธยย่อสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๖ Season’s Greeting 2023” และลายพระหัตถ์พระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page