top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

"สิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ถนนหนทาง ไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องแต่ คือ เด็ก ๆ ทุกคน"

ชุมชนเมือง


"สิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ถนนหนทาง ไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องแต่ คือเด็ก ๆ ทุกคน สุดท้ายแล้วเด็กทุกคนก็ต้องมารับช่วงต่อในการดูแลเมืองนี้ต่อไป เด็กคือเจ้าของเมืองในอนาคต กทม. พร้อมที่จะเดินไปกับเด็ก ๆ เพราะถือว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเมือง"

.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กล่าวให้โอวาทเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

12 มกราคม 2566

(คำขวัญแนวๆๆ)

เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย สู้อย่าถอย ค่อยๆสร้างพลังใจ

"เรียนอย่าแบด"

ตั้งใจเรียนหนังสือ เรียนให้สนุก รู้ให้จริง ผ่านชั้นด้วยความสามารถตนเอง และค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ

"แซดอย่าบ่อย"

มีเรื่องเศร้าได้ เสียใจได้เป็นธรรมดา แต่อย่าบ่อย อย่านาน คิดและมองโลกทางด้านบวกด้วยความเป็นจริง ดูแลความรู้สึกของเพื่อนๆด้วย

"สู้อย่าถอย"

มีความอดทน พยายาม หนักเอาเบาสู้ สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง สะสมประสบการณ์ทีละน้อย ไม่ลดละท้อถอย เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

"ค่อยๆสร้างพลังใจ"

ขอให้น้องๆ ทุกคน ค่อยๆสร้างพลังใจให้เข้มแข็งในการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในอนาคตครับ"


“เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย…” กระหึ่มฮอลล์ ผู้ว่าฯชัชชาติ ฝากข้อคิดน้องๆ จากประสบการณ์ชีวิต


“สิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ถนนหนทาง ไม่ใช่ตึกรามบ้านช่อง แต่คือน้องๆ เด็กทุกคน สุดท้ายแล้วเด็กทุกคนก็ต้องมารับช่วงต่อในการดูแลเมืองนี้ ในการอยู่ในเมืองนี้ต่อไป เด็กคือเจ้าของเมืองในอนาคต กทม.จึงต้องฟังเด็ก จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มาให้โอวาทแต่มาฟังน้องๆ ว่าเด็กๆ อยากได้อะไร ถ้าเราให้เด็กฟังโอวาทอย่างเดียว แล้วเราไม่ฟังเด็กบ้างสุดท้ายแล้วก็จะเดินไปด้วยกันไม่ได้ วันนี้ก็จะฝากข้อคิดเล็กๆ 4 ข้อนี้ไว้ซึ่งมาจากประสบการณ์ชีวิต ประกอบด้วย

1.เรียนอย่าแบด การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีความรู้ติดตัว ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาและหาความรู้รอบตัว เพราะในอนาคตจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอาชีพ

2.แซดอย่าบ่อย ความเศร้าโศกเสียใจ ความผิดหวังทุกคนมีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงแซดได้ แต่อย่าบ่อย พยายามมองโลกในแง่ดี มีสิ่งดีๆ อยู่รอบรอบตัวเรา และที่สำคัญ และดูแลความรู้สึกเพื่อนๆ ด้วย ฟังเพื่อนว่ามีปัญหาอะไรไหม ถ้าแก้ไม่ได้ก็บอกครู ดูแลกันและกันเราจะได้มีความสุขไปด้วยกัน

3.สู้อย่าถอย ความอุตสาหะเป็นเรื่องสำคัญ ไม่มีอะไรในชีวิตที่ได้มาง่าย ทุกอย่างต้องมีความพยายามอุตสาหะ เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความอดทน มีความมุมานะ สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างอย่าไปกลัว ทดลองผิดทดลองถูกและเดินหน้าต่อไป

4.ค่อยๆ สร้างพลังใจ กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถึงเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งไม่มีพลังใจในการเดินหน้า ก็จะไปต่อยาก ดังนั้นต้องสร้างพลังใจ กทม. พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเด็กทุกคน อาจารย์ทุกท่านนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยให้พลังใจเราได้ ถ้ามีปัญหาอะไรถามพูดคุยกับอาจารย์ ขาดเหลืออะไรบอก หน้าที่ของกทม. คือดูแลน้องๆ เด็กๆทุกคน ให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง ก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในอนาคตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและดูแลซึ่งกันและกัน ส่วนเรื่อง คุณธรรม ระเบียบวินัยต่างๆ เชื่อว่าในโรงเรียนมีสอนอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนฟังอาจารย์ที่สอน ที่แนะนำ ขอให้วันเด็กนี้เป็นวันที่ดีสำหรับน้องๆ ทุกคน กทม.พร้อมที่จะเดินไปกับพวกเรา เพราะถือว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเมือง” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในพิธีมอบโอวาทแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเด็กดีศรี กทม.


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page