top of page

อลังการ!พิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9 ทำให้โครงสร้างของสะพานขึงเชื่อมกัน100%

คมนาคม-ขนส่ง

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (Final Casting Ceremony) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานจัดงานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (ฝั่งกรุงเทพฯ)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลภายใต้ การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกมิติการเดินทาง กระทรวงคมนาคมได้แปรนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจร บริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โดยผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพบว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้วันละประมาณ 150,000 คันต่อวัน รองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในของกรุงเทพมหานคร การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก และการมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ บนสะพานพระราม 9 ถึงด่านสุขสวัสดิ์ บริเวณถนนพระราม 2 จากปริมาณความแออัดทางจราจร 100,470 คันต่อวัน ลดลงเหลือ 75,325 คันต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 25 และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) ของกรมทางหลวงอีกด้วย


สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 มีความก้าวหน้าประมาณ 46.21% เร็วกว่าแผนงาน 5.56% (แผนงาน 40.65%) โดยพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (Final Casting Ceremony) ครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างของสะพานขึงเชื่อมกัน 100% พิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ 4 ในโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ปัจจุบันการก่อสร้างสัญญาที่ 4 มีความก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ 98.23 ทั้งนี้ งานโครงสร้างของสะพานขึงจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 จากนั้นจะเป็นงานในส่วนของสถาปัตยกรรม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนการเปิดให้บริการบางส่วน ช่วงบริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ถึงบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ ภายในปี 2567 ก่อนที่จะเปิดให้บริการทั้งโครงการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. การก่อสร้างทุกโครงการต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และประชาชนต้องได้รับความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง

2. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโครงการในด้านต่าง ๆ

3. การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยประชาชนต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณ กทพ. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางพิเศษของ กทพ. ที่เปิดให้บริการแล้วระยะทาง 225 กิโลเมตร สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทางและสร้างความสุขในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

CLOSE-UP THAILAND.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page