S__5062658.jpg

เกาะติดสถานการณ์น้ำ! ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวหลังระบาย1,500ลบ.ม./วินาทีติดต่อกันเป็นวันที่ 3


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน


(25 สิงหาคม 2565) ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 1,582 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,562 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 4.31 เมตร แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนเริ่มทรงตัว หลังมีฝนตกน้อยลง ด้านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงควบคุมการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทรงตัว ซึ่งกรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มอีกในไม่กี่วันข้างหน้า โดยจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตอนล่างให้มากที่สุดด้วย


กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน


กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand