top of page

เกาะติด สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 ต.ค. 65 อยู่ในช่วงขาลง!!!

สังคม


สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 ต.ค. 65

+ ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย มีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.จ.นราธิวาส (109 มม.) จ.ชลบุรี (89 มม.) และ จ.ระยอง (88 มม.)

+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 67,009 ลบ.ม. (82%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 59,024 ล้าน ลบ.ม. (83%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง บริเวณภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ แม่งัด กิ่วคอหมา กิ่วลม แม่มอก แควน้อย บึงบระเพ็ด ทับเสลา ป่าสัก กระเสียว ห้วยหลวง หนองหาร จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ ลำนางรอง ขุนด่าน คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล และนฤบดินทร

+ ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2565 เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 50/2565

เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีน พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 9 - 10 ต.ค. 65บริเวณตอนบนเขื่อนกระเสียว ส่งผลให้วันที่11 ต.ค. 65 มีน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนกระเสียว 15 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกัก 318 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 106 และมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นและอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อน รวม 130 ลบ.ม. /วินาที ลงสู่ลำห้วยกระเสียวและแม่น้ำท่าจีนตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงวันที่ 13 – 16 ต.ค. 65 ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน บริเวณปากน้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. ลำห้วยกระเสียว บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ต.แจงงาม และหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง ต.กระเสียว และหนองสะเดา อ.สามชุก ต.หนองกระทุ่ม ป่าสะแก วังศรีราช

หัวเขา และบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งประมาณ 0.10 - 0.15 เมตร

2. แม่น้ำท่าจีน บริเวณตั้งแต่อ.สามชุก ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ.บางเลน นครชัยศรี และสามพราน จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน และเมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15 - 0.30 ม.

@ชป. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่เจ้าพระยา


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา จนส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากทางตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ ที่จังหวัดอ่างทอง มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและน้ำเอ่อล้นตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.เมือง และอ.ไชโย กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง อาทิ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำวัดสนามชัย จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 10 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ หมู่ 9 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 5 ชุมชนทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จำนวน 1 เครื่องบริเวณหมู่ 7 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด


ที่จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.เมือง อ.พรหมบุรี และ อ.ท่าช้าง รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 10,387 ไร่ กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 30 เครื่อง บริเวณ ต.บางพุทธา ต.บางมัญ ต.กระบือ อ.เมือง และต.ทับยา ต.อินทร์บุรี ต.ประศุก ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.อู่ทอง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง และ อ.เมือง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เข้าทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณคลองระบายใหญ่สามชุก 2 หมู่ที่ 6 ต.กระจัน อ.อู่ทอง เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองหนองเกวียนเข็น-กระดานป้ายลงคลองระบายใหญ่สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ทำการเปิดประตูระบายน้ำ (ปตร.) ริมแม่น้ำท่าจีน 7 แห่ง ได้แก่ ปตร.บางใหญ่ ปตร.บางแม่หม่าย ปตร.บ้านกุ่ม ปตร.บางสะแก ปตร.เภาทะลาย ปตร.บางหัวบ้าน และ ปตร.สองพี่น้อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งโพธิ์พระยา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 31 เครื่อง ในเขตอำเภอเมือง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอบางปลาม้า จำนวน 10 เครื่อง ที่บริเวณ ปตร.เภาทะลาย จำนวน 8 เครื่อง และที่บริเวณ ปตร.สองพี่น้อง 6 เครื่อง รวมทั้งนำรถแบคโฮ จำนวน 7 คัน เข้ากำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง หน้าปตร.สองพี่น้อง เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดียิ่งขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.กระเสียว-สุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวนรวม 9 เครื่อง ที่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง และ ต.ดอนมะเกลือ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลดผลกระทบให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้านจังหวัดนครปฐม ที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ในเขตจังหวัดนครปฐม รวมจำนวน 61 เครื่อง อาทิ บริเวณสะพานวัดบางไผ่นารถ จำนวน 10 เครื่อง บริเวณสะพานวัดสำโรง จำนวน 19 เครื่อง บริเวณสะพานรวมเมฆ จำนวน 10 เครื่อง บริเวณสะพานทรงคะนอง จำนวน 10 เครื่อง และบริเวณสะพานโพธิ์แก้ว อีกจำนวน 12 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำในแม่ท่าจีนให้ลงสู่อ่าวไทย เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page