top of page

เคมบริดจ์ เปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ชุดใหม่ช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพิ่มพูนทักษะการทำงานให้กับนศ.

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสามารถมีส่วนช่วยเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยสื่อการเรียนรู้ทักษะการทำงาน (Employability Skills module) ชุดใหม่ ที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press & Assessment) โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในโลกของการทำงานจริง


สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจากที่ผลวิจัยของเคมบริดจ์แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตจำนวนมากที่เข้าสู่โลกของการทำงานยังขาด "ซอฟต์สกิล" (Soft Skills) หรือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผลวิจัยดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนากรอบแนวทางส่งเสริมทักษะการทำงานผ่านการสอนภาษาอังกฤษ (Employability Skills Framework for ELT) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะการทำงานสำคัญ ๆ ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมี และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานของนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง

สื่อการเรียนรู้ทักษะการทำงานเหมาะสำหรับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (ระดับ B1 ขึ้นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป หรือ CEFR) สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้งานง่าย โดยอาจารย์สามารถนำมาใช้สอนนักศึกษาร่วมกับหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้งยังใช้งานสะดวกผ่านสมาร์ทโฟนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล "เคมบริดจ์ วัน" (Cambridge One) สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ประกอบด้วย 8 บท แต่ละบทใช้เวลา 1 ชั่วโมง และครอบคลุมทักษะสำคัญ ๆ ทั้งหมด เช่น การทำงานเป็นทีม การร่วมมือ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น

คุณแดน ฮัทชินสัน ( Dan Hutchinson) ผู้ดำรงตำแหน่ง Propositions Director ของเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ กล่าวว่า "ความสามารถในการทำงานไม่ได้มีแค่ความรู้และคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้น ผลวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า บัณทิตจำนวนมากเข้าสู่โลกของการทำงานโดยขาดซอฟต์สกิลบางอย่างที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาทักษะให้ครบถ้วนรอบด้าน"

"เราตระหนักดีว่าการสอนให้นักศึกษารู้จักทักษะการทำงานมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา และนี่คือแรงผลักดันที่ทำให้เราพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทักษะการทำงานชุดใหม่นี้ขึ้นมา"

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้วิดีโอจำลองสถานการณ์การทำงานจริง พร้อมแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบที่จะช่วยจุดประกายความคิดของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องตอบคำถามด้วยการพูดและเขียนหลังจบแต่ละบทด้วย นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถเขียนโน้ต สร้างใบงานสำหรับผู้เรียน สร้างวิดีโอ และรวบรวมคำศัพท์เพื่อใช้ในห้องเรียนได้ด้วย

นักศึกษาสามารถขอใบรับรองเมื่อจบแต่ละบท และรับเครื่องหมายรับรองดิจิทัลเมื่อจบทั้ง 8 บท จากนั้นสามารถเพิ่มเครื่องหมายดิจิทัลดังกล่าวในประวัติย่อ (CV) ของตนเอง และแชร์บนโซเชียลมีเดียอย่างเช่นลิงด์อิน (LinkedIn) เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทักษะของตนมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/adult-courses/employability-skills

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page