top of page

เจ้าท่าร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม!!!

คมนาคม


กรมเจ้าท่า สาขานนทบุรี นำเรือตรวจการณ์ จท.2101 ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 ครัวเรือน ณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส

ทั้งนี้ เจ้าท่านนทบุรี ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำนอกเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ขึ้นสูง โดยเฉพาะพื้นที่เกาะเกร็ดที่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจากไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วม พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเรือทุกประเภทในพื้นที่ ให้เดินเรือช้าและเบา และระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่น้ำขึ้นสูง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page