top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

"เชียงราย" เลือกอำเภอเวียงชัยต้นแบบพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

โดยนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อเร็วๆนี้


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผู้แทนจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมา เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมไปถึงชี้แจงข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลเวียงชัย และตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเห็นชอบในหลักการคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลเวียงชัย และตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page