top of page

เปิดแล้วสวน 15 นาที ริมถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก เขตยานนาวา

อัปเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2566

สิ่งแวดล้อม-ชุมชนท้องถิ่น(15 มี.ค. 66) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด สวน 15 นาที จากนั้นร่วมกิจกรรมทาสี และปลูกต้นไม้ในสวน 15 นาที ณ สวนริมถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก เขตยานนาวา โดยพื้นที่ของสวนเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าภัตตาคารชวนหยู ถึงศุภลัยคอนโด ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา โดยมีนายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา คณะผู้บริหารเขตยานนาวา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง หรือพื้นที่ทำกิจกรรมออกกำลังสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีอยู่อย่างค่อนข้างจำกัด กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายสวน 15 นาที เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร ได้มีพื้นที่สาธารณะไว้ทำกิจกรรม เข้าถึงพื้นที่พักผ่อนได้ใกล้บ้าน ประชาชนสามารถเข้าถึงภายในระยะ 800 เมตร หรือระยะการเดิน ภายใน 15 นาที ซึ่งนโยบาย สวน 15 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีสุขภาวะที่ดี และมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมดี ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานภาคเอกช

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page