top of page

เปิด 5 หลักการ บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี

ชูประโยชน์ลูกค้า พร้อมหนุนไทยสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลภูมิภาคอาเซียน

เทคโนโลยี

18 ตุลาคม 2565 - ประเทศไทยกำลังปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านภายใต้บริบทความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นตัวแปรที่สำคัญ เจตนารมณ์หลักของการรวมธุรกิจของดีแทคและทรูคือการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแบบก้าวกระโดด และการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ทั้งดีแทคและทรูมีจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่แรกในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำสู่ประเทศไทย เพื่อแข่งขันในอาเซียนและภูมิภาคอื่น การควบรวมกิจการจะช่วยส่งเสริมเรื่องการขยาย 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งสองฝ่ายจะพลิกโฉมประเทศไทยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการนำขีดความสามารถและทรัพยากรมาสร้างการเติบโตให้กับประเทศ ดังนั้น เราจึงขอให้ กสทช. พิจารณาถึงความได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมตามหลักสากล รวมถึงให้ดีแทคและทรูมีส่วนร่วมกับ กสทช. ในขั้นตอนการควบรวมกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบรวมจะ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

หลักการสำคัญ 5 ข้อ ของ บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยีเพื่อทุกคน

1. บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้านดาต้า

การควบรวม ดีแทค-ทรูสู่การเป็น บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี ทำให้การแข่งขันในตลาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินลงทุนและทรัพยากรมหาศาลเพื่อการแข่งขัน การมีผู้ให้บริการมากขึ้นอาจไม่ได้ทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ให้บริการที่อ่อนแอกว่าและไม่สามารถพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ทันกับผู้นำตลาด การควบรวมกิจการจะนำมาสู่การแข่งขันที่เหมาะสมกันยิ่งขึ้นระหว่างบริษัทใหม่และผู้นำตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันยิ่งขึ้น เรื่องราคาค่าบริการและคุณภาพการบริการในการดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ ภายใต้การกำกับและดูแลตามกฎระเบียบจากหน่วยงานรัฐ จะทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยยังมีราคาในการให้บริการดาต้าที่ถูกติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง และทุกคนเข้าถึงได้

ทั้งนี้ องค์กร Cable.co.uk ได้ทำการสำรวจค่าบริการใช้งานดาต้า 1GB จากประเทศทั่วโลกในปี 2565 พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีค่าบริการดาต้าที่ถูกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีต้นทุนคลื่นความถี่สูงที่สุดในโลกก็ตาม โดย Cable.co.uk ยังมีรายงานสำรวจอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกเมื่อปี 2564 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นที่ทำความเร็วได้ดี สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดความเร็วเฉลี่ยประมาณ 54 Mbps

ผู้ใช้มือถือชาวไทย ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อย อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด นั้นสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วคุณภาพสูง เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และไม่แพง และจะยังคงเป็นเช่นนี้หลังจากการควบรวมกิจการ โดยบริษัทใหม่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าทุกคนในราคาที่เข้าถึงได้

2. บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะมอบประสบการณ์เครือข่ายชั้นนำเพื่อคนไทย

บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี พร้อมยกระดับประสบการณ์ใช้งานมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G และ 4G ให้ดีขึ้นกว่าเดิมทันทีด้วยการนำจุดแข็งของทั้งดีแทค-ทรูมาผนึกกำลังร่วมกัน สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน (Coverage) มากยิ่งขึ้น และเพิ่มความจุรองรับการใช้งาน (Capacity) ให้ลูกค้ามากกว่า 50 ล้านเลขหมาย เครือข่ายที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นจะทำให้ประชากรไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

เจตนารมณ์ของการควบรวมกิจการคือการเพิ่มขีดความสามารถเครือข่ายทั่วประเทศแบบก้าวกระโดด รวมถึงการขยาย 5G ทั่วประเทศที่รวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนต่างๆ การขยายโครงข่ายอย่างรวดเร็วนี้เป็นการลงทุนที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐาน 5G จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการผลักดันเทคโนโลยี 5G มาใช้ และวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมในอนาคต ทั้งนี้ ตามรายงานโดยการวิจัยของ GSMA คาดว่า 5G จะช่วยผลักดันการเติบโตของ GDP ในประเทศไทยที่มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7 แสนล้านบาท) ในปี 2573

3. บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะให้บริการดิจิทัลและประสบการณ์ที่เหนือกว่าการเชื่อมต่อ

ด้วยขนาดองค์กร และความเชี่ยวชาญ จะทำให้บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยีสามารถดึงดูดผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้นำด้านดิจิทัลระดับโลกในฐานะพันธมิตร ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการล่าสุดได้ก่อนใคร เช่น Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Metaverse ซึ่งจะไม่เพียงแค่เชื่อมต่อผู้คนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอนวัตกรรมอุปกรณ์ใหม่ๆ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเข้าสู่การใช้งานบิ๊กดาต้าและ AI ซึ่งต้องการความเร็ว 5G ที่เหนือกว่า ความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทย

บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี แห่งใหม่นี้จะทำงานใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และภาครัฐเพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการต่างๆ ให้ล้ำสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงร่วมผลักดันตามแผนที่รัฐบาลไทยมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย และประเทศไทย 4.0 ในการสร้างบริการอัจฉริยะด้านสุขภาพ เกษตรกรรม การผลิต และการขนส่ง เป็นต้น

4. บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะนำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมาช่วยผลักดันธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ในไทย

บริษัทใหม่และพันธมิตรจะระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท จัดตั้งกองทุน Venture Capital (VC) รวมทั้งจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อวางรากฐานสำหรับผลักดันสู่อนาคตของสตาร์ทอัพไทยในระดับยูนิคอร์น และ บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญที่พัฒนาจากเทเลนอร์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติ

กองทุน VC จะสร้างทักษะงานดิจิทัลใหม่ๆ นับพันตำแหน่ง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะก่อประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจ และการสร้างสิทธิบัตรใหม่ต่างๆ สำหรับประเทศไทย รวมถึงกองทุน VC มีแผนสนับสนุนภาพรวมของระบบนิเวศสตาร์อัพไทย ซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจมูลค่าสูงสุดประมาณ 3 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้นการควบรวมนอกจากจะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าแล้วยังเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP อีกด้วย

5. บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และจะส่งเสริมแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG - Environmental, Social, Governance)

บริษัทใหม่จะยึดมั่นประโยชน์ของลูกค้าและสังคมไทยเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย บริษัทใหม่จะเดินหน้ายกระดับวิถีการทำงานภายในองค์กร ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG - Environmental, Social, Governance) อันจะช่วยให้สามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทใหม่จะยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติสากลสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลของลูกค้า เคารพความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยีจะผลักดันผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสามารถพิเศษในองค์กรของบริษัทใหม่ให้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกๆ วัน ท่ามกลางวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่ง Empower คนทำงาน รวมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายของทุกคน

ในการนี้จึง เราได้กำหนดหลักการ 5 ข้อของบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี (Telecom-tech Company) เพื่อเป็นจุดยืนที่ชัดเจนในการทำเพื่อคนไทย และแสดงเจตจำนงของเราในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีของประเทศไทยสู่อนาคต โดยผู้ถือหุ้นหลักเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเทเลนอร์กรุ๊ป พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าของเรา รวมทั้งการขับเคลื่อนโอกาสให้สังคมไทยเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล


5 aspirations from the telecom-tech company – providing excellent customer benefits and promoting Thailand to become a leading digital economy in ASEAN

October 18, 2022 - As the global economy is entering an era of volatility marked by technological advancement, Thailand is transforming itself to compete on the global stage. The core purpose of merging the businesses of True and dtac is to enable quicker and more comprehensive nationwide rollout of digital infrastructure and to harness critical and emerging technologies as an enabler of new possibilities to drive sustainable change and advance human rights by promoting equitable access to digital technology – to support the Government’s Thailand 4.0 strategy.

The parties have been clear from the start – this is a technology-motivated transaction to bring Thailand the communications networks it needs and deserves to compete within ASEAN and beyond. The Amalgamation will facilitate the rollout of 5G and related technology in line with the ‘Thailand 4.0’ economic model. The parties will work towards transforming Thailand into an economy defined by technology and innovation by combining True and dtac’s complimentary skills and resources to unleash growth across the Nation. As part of this journey, the parties urge NBTC to, in accordance with international best practice, allow dtac and True to engage with NBTC on the merger and ensure that the merger safeguards consumers and delivers benefits.

Five aspirations for our new telecom-tech company

1. The telecom-tech company will provide exceptional data service

The amalgamation between dtac and True will create a new telecom-tech company that will be a fierce market competitor. In infrastructure heavy industries such as telecommunication, larger investments and scale are required to compete, having more players in the market does not necessarily make the market more competitive, especially if these players are weaker and unable to evolve their quality offerings to catch up with leaders. The merger will enable a more symmetry competitive dynamic between the new company and market leader, with intense competition on price and service quality to sustain customer attractiveness. Moreover, well-functioning regulatory oversight will ensure that Thailand will continue to have some of the lowest data prices in the world, along with accessible data services for all.

According to a survey conducted by Cable.co.uk regarding worldwide mobile data pricing in 2022, Thailand is ranked as having the lowest data prices in South East Asia despite having one of the highest spectrum costs in the world. In addition, the survey from Cable.co.uk also shows that Thailand’s data download speed is top ranked globally with 54 Mbps.

Thai users, whether rich or poor, living in Bangkok or rural provinces, can experience high-quality mobile data speed to access different applications with highly affordable service fees. And it will still be like this after the Amalgamation, with the new company offering affordable pricing and other various products and services tailored to meet the different needs of each and every customer throughout Thailand.

2. The telecom-tech company will deliver undisputed network experience to all

The new telecom-tech company will be ready to uplift mobile and 5G and 4G high-speed internet experiences with the combined mobile networks of True and dtac. The superior network will transform the experience for 50 million customers in terms of coverage and capacity. A nationwide state-of-the art network will ensure that all Thai people have equal access to digital opportunities.

The merger intends to significantly enhance network capacity and empower quicker and more comprehensive roll-out of 5G nationwide, driving technological development amongst all communities. This rapid roll-out requires a significant investment into network infrastructure combined with a complete ecosystem to fast-forward the country’s digital transformation. A high capacity 5G data network will also support the Thai Government’s action plan for promoting the adoption of 5G Technology in Thailand and lay the foundation for future socio-economic growth in the country. According to a report developed by researchers at the telecom industry organization GSMA, 5G is expected to drive a GDP uplift in Thailand of USD 10 billion (~THB 370 billion) by 2030.

3. The telecom-tech company will deliver services and experiences that go beyond connectivity

The telecom-tech company will have scale and expertise to be an attractive partner for global technology providers and digital giants. This will ensure Thailand early access to the latest services, like virtual reality, augmented reality, and engagement with the Metaverse. It will not just connect people but will also offer new innovative tools to connect to the internet. Big data and AI will become prominent and will require superior 5G internet speeds. Advancement of Thailand's digital infrastructure and technologies will position Thailand as a regional digital and innovation hub and stimulate inbound investment into Thailand.

The new telecom-tech company will work closely with key industries and the public sector to develop technology advancements to modernize services, increase productivity and contribute to economic growth. Areas of focus are identified by the Thai Government in Thailand’s Digital Economy and Society Development Plan and in Thailand’s ambitious Thailand 4.0 strategy, and include building SMART capabilities within Health, Agriculture, Manufacturing and Logistics.

4. The telecom-tech company will support SMEs and large enterprises to benefit from global technology advancements

Together with its partners, the telecom-tech company plans to support a USD 200 million Venture Capital (VC) fund to stimulate local start-ups and strengthen the digital ecosystem. The telecom-tech company will also establish innovation centers that support digital entrepreneurs laying the foundation for future Thai unicorns.

The VC fund aims to invest in promising companies to promote innovative technologies, creating opportunities for stronger Thai startups, and supporting them to become successful at national, regional, and global levels. The new company will be equipped with advanced technology and expertise from Telenor and CP, as well as from other global partners.

The initiatives of the VC fund can create thousands of new job opportunities in the tech industry. For greater economic growth and stronger employment, investing in Thai start-ups can bring about significant benefits for the Thai economy. It is expected to contribute to the development of multiple new patents and promote the Thai startup eco-system. If all goes as planned estimates show that the VC fund can stimulate the Thai economy with up to THB 30 billion (~USD900 million) in GDP growth.

5. The telecom-tech company will uphold the highest standards in responsible business conduct in terms of environmental, social and governance impacts (ESG)

The new company will set the best interest of Thai people and Thai society at the center of everything we do. The new company will use telecom-tech as our tool to create new possibilities for a more equal society and meaningful sustainability partnership. The telecom-tech company will continue creating innovations and internal way of work under ESG practices. This will help us in dealing with change more effectively and creating a sustainable growth. The new company will ensure good governance in line with international best practices for responsible business conduct. In a connected society the new company will protect customer data, respect privacy, and have the highest priority on cybersecurity.

Besides, the telecom-tech company will provide our experts and talents opportunities to grow and develop themselves in the forefront of the digital transformation without limits, under an empowering work culture that respects human rights, inclusivity and diversity.

The telecom-tech company has set these 5 aspirations for the telecom-tech company to be clear on what Thai people can expect from the new company and to express our strong support to the future of Thailand’s digital and technological developments. Our key shareholders, CP Group and Telenor Group are fully behind us with support towards our goal of providing great value for customers and drive opportunities for Thai society to thrive in the digital economy.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page