top of page

เปิด10อันดับจังหวัด#ดงเจ้าหนี้นอกระบบและ10อันดับลูกหนี้ลงทะเบียนสูงสุด "กทม-นครศรี-สงขลา-โคราช"นำโด่ง!!!คาดถึง1ล้านราย
ปลัดมหาดไทย เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบครบ 20 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 104,047 ราย มูลหนี้ 6,424 ล้านบาท เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ติดตามความคืบหน้าดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 20 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 6,424.660 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 104,047 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 91,265 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 12,782 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 74,625 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,555 ราย เจ้าหนี้ 5,503 ราย มูลหนี้ 547.662 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,448 ราย เจ้าหนี้ 3,634 ราย มูลหนี้ 272.384 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,125 ราย เจ้าหนี้ 2,934 ราย มูลหนี้ 256.749 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,006 ราย เจ้าหนี้ 2,536 ราย มูลหนี้ 307.630 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,721 ราย เจ้าหนี้ 2,175 ราย มูลหนี้ 201.468 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 141 ราย เจ้าหนี้ 110 ราย มูลหนี้ 6.306 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 221 ราย เจ้าหนี้ 138 ราย มูลหนี้ 15.658 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 278 ราย เจ้าหนี้ 200 ราย มูลหนี้ 9.209 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 347 ราย เจ้าหนี้ 224 ราย มูลหนี้ 12.130 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 380 ราย เจ้าหนี้ 246 ราย มูลหนี้ 14.352 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามแนวนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุม โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้วยการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน ซึ่งตลอดการลงทะเบียนที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมาย ควบคู่กับการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยหาข้อตกลงที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามต้องขอเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ได้กำชับและติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการนำผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มพูนความสุข อันจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน ตามพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย


สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่ผู้มาลงทะเบียนระบุ เจ้าหนี้นอกระบบ มีจำนวนสูงสุด ประกอบด้วย

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 5,503 ราย

อันดับ2 นครศรีธรรมราช 3,634 ราย


อันดับ 3 สงขลา 2,934 ราย

อันดับ 4 นครราชสีมา 2,536 ราย

อันดับ 5 ขอนแก่น 2,175 ราย

อันดับ6 สมุทรปราการ 1,719 ราย

อันดับ 7 สุราษฎร์ธานี 1,701 ราย

อันดับ 8 พัทลุง 1,694 ราย

อันดับ9 อุบลราชธานี 1,646 ราย

อันดับ 10 ชลบุรี 1,490 ราย

ณ.วันที่ 20 ธันวาคม 2566Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page