top of page

เผยข้อสรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบยื่นแบบเลือกรับเงินเดือนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม2566

เผยข้อสรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แบบสมัครใจยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 สามารถเปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง

(1 พ.ย. 66) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อหวังบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

นายคารม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ มีดังนี้ เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข ทั้งนี้ ข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 นี้ หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม หากประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์ และสามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ สำหรับระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน กลุ่มข้าราชการที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2567 ส่วนกลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่มีนาคม 2567 ส่วนผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม ในส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง “การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ข้าราชการสามารถเปลี่ยนความต้องการระบบการจ่ายเงินได้ปีละ 1 ครั้ง” นายคารม ย้ำ

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page