top of page

เฝ้าระวัง!!! น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2567สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือน-สทนช. ชี้ไทยมีฝนมากช่วง 3 – 8 ก.ค. นี้ กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงท่วม


เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง และคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่

ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง

เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว

บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ


อนึ่ง สทนช. ชี้ไทยมีฝนมากช่วง 3 – 8 ก.ค. นี้ กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงท่วม

เผย “รองนายกฯ ภูมิธรรม” สั่งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในอยุธยาสัปดาห์หน้า

สทนช. ชี้ 5 จังหวัดประสบอุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคลี่คลายแล้วทุกแห่ง ระบุฝนตกที่ภูเก็ตถึงกว่า 300 มม. ภายใน 4 ชม. ชี้อุตุฯ และ สสน. คาดการณ์ 3 – 8 ก.ค. 67 ไทยจะมีฝนมาก กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังทุกพื้นที่เสี่ยงท่วม เผย “รองนายกฯ ภูมิธรรม” สั่งการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ก.ค. นี้

 วันที่ 3 ก.ค. 67 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยผลการประชุมว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง จ.ระยอง จ.หนองบัวลำภู จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต โดยสำหรับ จ.ภูเก็ต มีฝนตกในพื้นที่จำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นความแปรปรวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ โดยเกิดฝนตกหนักมีความเข้มฝนสูงต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง มีปริมาณฝนสะสมรวมถึง 347 มิลลิเมตร ซึ่งปัจจุบันลักษณะของระบบการระบายน้ำยังไม่รองรับกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่ทำให้เส้นทางการระบายน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ภูเขาของ จ.ภูเก็ต ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยการจราจร ระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงถึงการดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ซึ่งสำหรับการเตรียมพร้อมในช่วงฤดูฝนนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้เร่งรัดดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ข้อมูลต้องมีความแม่นยำและแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด รวมทั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สทนช. ติดตามการดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย โดยได้สั่งการให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 ก.ค. 67 ที่จะถึงนี้ โดยรองนายกรัฐมนตรี และนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังสังเกตการณ์การดำเนินงานด้วย

 ดร.สุรสีห์ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 3 – 8 ก.ค. 67 กรมอุตุนิยมวิทยาและ สสน. คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก โดย สทนช. ได้ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ล่วงหน้า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน โดยในวันที่ 7 ก.ค. 67 คาดว่า มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกมากในพื้นที่ จ.ภูเก็ต อีกครั้ง ซึ่งได้กำชับหน่วยงานให้มีการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้ดำเนินการเชิงป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยจากดินโคลนถล่มด้วย โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันต่อสถานการณ์

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page