top of page

เพชรบุรี เลือกพื้นที่ชะอำเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3

โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 เมื่อเร็ว ๆนี้ มีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเพชรบุรี นายอำนาจ เถาเล็ก ผก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) และรับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่และแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่คัดเลือก


ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเสนอพื้นที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเห็นชอบองค์ประกอบคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ดังกล่าวComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page