top of page

เมื่อ#พิธา ต้องพูดประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก-Climate change-Carbon neutral & Net zero Emission


เมื่อ #พิธา ต้องพูดถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ -Climate change -Carbon neutral & Net zero Emission -สิ่งแวดล้อมมิติต่างๆ เขาเลยต้องลงไปยืนกลางน้ำแบบที่เห็นเพื่อแถลงเชิงสัญญลักษณ์ ลองไปฟังอีกครั้งหนึ่ง!!!#พิธาลิ้มเจริญรัตน์#แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page