top of page

เมื่อ"เศรษฐา" พูดถึง#ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

#เศรษฐา พูดถึง#ชูวิทย์ "ขอบคุณที่ให้กำลังใจ..และจะรักษามาตรฐานการทำงานและความเป็นตัวตน..และไม่กังวลเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่!!!
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page