top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

เริ่มแล้ววันนี้กทพ.ดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

บริเวณด่าน ฯ บางแก้ว 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจร และปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องจราจรแบบ Pass Through บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทิศทางจากพระราม 2 มุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน เพื่อลดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้า - หลัง ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 และทางออก 2 รวมถึงบริเวณจุดเชื่อมต่อไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอินมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าบางนา รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ช่องทางที่ 1 - 3 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และหากผู้ใช้ทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางไปบางปะอิน หรือชลบุรี แล้วเข้าช่องทางผิดไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ให้ตรงไปด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ใช้ช่องทาง 1 - 4 แล้วเดินทางต่อไปใช้ทางลงเพื่อกลับรถ ที่สะพานกลับรถหน้าห้าง ฯ เซ็นทรัล บางนา 

2. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปบางปะอินให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 สำหรับรถขนาด 6 ล้อขึ้นไปใช้ช่องทางที่ 4 - 5 ตรงไปชำระค่าผ่านทาง ฯ ช่องทางที่ 7 - 8 และสำหรับรถขนาด 4 ล้อ ใช้ช่องทางที่ 9 - 12 เพื่อชำระค่าผ่านทาง ฯ และเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน 

3. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าชลบุรี รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 ช่องทางที่ 1 - 4 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และ หากผู้ใช้บริการทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน แล้วเข้าช่องทางผิด ไปใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ชลบุรี ให้ใช้ทางออกหมายเลข 10 ทางลงลาดกระบัง - บางพลี เพื่อกลับรถสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปถนนเทพรัตน หรือถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา และมุ่งหน้าชลบุรี สามารถใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 3 ได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ จากการเปิดทดสอบการปรับทิศทางจราจรดังกล่าว พบว่าผู้ใช้ทางพิเศษส่วนใหญ่สามารถปรับทิศทางการจราจรใหม่ได้อย่างถูกต้อง หากแต่ยังมีผู้ใช้ทางพิเศษบางส่วนที่ยังสับสน ซึ่ง กทพ. ได้จัดพนักงานจัดการจราจรคอยให้คำแนะนำ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนทิศทางเพิ่มเติมในทุกสื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบเพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้อง ซึ่ง กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page