top of page

เริ่มแล้ว!!! Eco Forum Global Guiyang 2023

งานแถลงข่าวจัดการประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่ปักกิ่ง

เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายระดับโลกอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ รัฐบาลจีนจึงได้เปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศระดับโลกขึ้น โดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลด้วยความร่วมมือแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดขึ้นและสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานแถลงข่าวจัดการประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง ประจำปี 2566 (Eco Forum Global Guiyang 2023) ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 กรกฎาคม ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,500 คน รวมถึงผู้นำจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาล บุคคลสำคัญทางการเมืองจากต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและอธิบดีกรมต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย และวิสาหกิจชั้นนำในด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้

การประชุมจะจัดขึ้นในหัวข้อ “มุ่งสร้างความทันสมัยด้วยความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ” (Pursuing the Modernization of Harmony between Humanity and Nature - Promoting Green and Low-carbon Development) ภายในงานจะมีการจัดพิธีเปิดและพิธีปิด การประชุมหลากหลายหัวข้อ นิทรรศการ และการดึงดูดการลงทุนสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยจะมีหัวข้อการประชุมที่มุ่งเน้นมากขึ้น นิทรรศการที่หลากหลายมากขึ้น และการดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการประชุมที่มุ่งเน้นมากขึ้น: การประชุมแบ่งเป็น 4 ส่วน รวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อ เช่น “ทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแนวคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยอารยธรรมนิเวศวิทยา” “การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ” “การปกป้องระบบนิเวศ และการป้องกันและบำบัดมลพิษ” “การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากกว่า 50 คนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงนักวิชาการ 17 คนจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) และสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Engineering) นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ผลการวิจัยเชิงทฤษฎี การประกาศจัดตั้งกองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียวแห่งกุ้ยโจว (Green Climate Fund of Guizhou) และการนำผลวิจัยมาใช้ในทางปฏิบัติ

นิทรรศการที่หลากหลายมากขึ้น: การประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวในหลากหลายภาคส่วน และสร้างพื้นที่สาธิตผลลัพธ์ทางนิเวศวิทยาที่มีความสำคัญ นอกจากนั้นยังมีการจัดงานในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในมณฑลกุ้ยโจวด้วยเช่นกัน

สำหรับพื้นที่จัดนิทรรศการแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของมณฑลแขกรับเชิญเกียรติยศ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของมณฑลกุ้ยโจว พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่จัดแสดงสินค้าโภคภัณฑ์นานาชาติ พื้นที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และพื้นที่เจรจาการค้า

การดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: โดยมุ่งเน้นภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการรีไซเคิล พร้อมเปิดเวทีให้อุตสาหกรรมสีเขียวสามารถดึงดูดการลงทุน ตลอดจนสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมแนะนำแหล่งเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว และจัดโครงการความร่วมมือสีเขียวเพื่อให้เกิดการลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายในงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับหลากหลายภาคส่วน โดยได้วางแผนและจัดทำโครงการนิเวศวิทยาสีเขียวจำนวน 220 โครงการเพื่อดึงดูดและส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมีแผนที่จะลงนามใน “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง” (Eco Forum Global Guiyang Green Industrial Projects) รวมถึง “โครงการพัฒนาสีเขียวที่สำคัญของกุ้ยโจวและข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์” (Guizhou Major Green Development Projects and Strategic Cooperation Agreement) โดยมูลค่าการลงนามทั้งหมดคาดว่าจะสูงกว่า 1.6 หมื่นล้านหยวน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มณฑลกุ้ยโจวได้ดำเนินการตามแนวคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยอารยธรรมนิเวศวิทยา รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางบริหารงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยการสร้างระบบนิเวศอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการเชิงกลยุทธ์สำหรับ “ระบบนิเวศโดยรวม” และส่งเสริมการสร้างเขตนำร่องอารยธรรมนิเวศวิทยาแห่งชาติอย่างแข็งขัน ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม จนกุ้ยโจวสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีเลิศให้เป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาและการแข่งขัน

การประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง เป็นเวทีประชุมระดับนานาชาติเพียงงานเดียวของจีนซึ่งมุ่งเน้นไปที่อารยธรรมนิเวศวิทยา และประสบความสำเร็จมาแล้ว 11 ครั้งนับตั้งแต่เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2552 โดยนับตั้งแต่มีการจัดการประชุมนี้ มณฑลกุ้ยโจวก็ได้สานต่อและสำรวจแนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับการแลกเปลี่ยนและกระชับความร่วมมือกับประชาคมโลกในด้านการปกป้องระบบนิเวศ การปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านอื่น ๆ

การประชุมนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยอารยธรรมนิเวศวิทยา รวมถึงดำเนินการตามกลยุทธ์ทางการทูตของจีน ตลอดจนแสดงความสำเร็จของประเทศต่าง ๆ ในการสร้างระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาทั่วโลก สำหรับการประชุมในปีนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเวทีประชุมนี้อย่างเต็มที่ และรวบรวมภูมิปัญญาเพื่อสร้างฉันทามติร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ยังคงทุ่มเทให้กับการกระชับความร่วมมือ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอารยธรรมนิเวศวิทยา และมุ่งสร้างความทันสมัยด้วยความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ


รายงานข่าวโดย Huanqiu.com

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page