top of page

เรียบขึ้น! ผิวจราจรถนนเลียบทางรถไฟ (กำแพงเพชร 6)


การรถไฟฯ แจ้งความคืบหน้าการซ่อมแซมผิวจราจรถนนเลียบทางรถไฟ (กำแพงเพชร 6) คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนมีนาคมนี้ แนะประชาชนผู้จำเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลานี้ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังขณะสัญจร


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมพื้นผิวถนนเลียบทางรถไฟ (กำแพงเพชร 6) ใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งมีปัญหาพื้นผิวเป็นลูกคลื่นว่า ขณะนี้ทาง บมจ. อิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง อยู่ระหว่างการเข้าซ่อมแซม และในระหว่างปิดเส้นทางเพื่อซ่อมบำรุง ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำป้ายเตือน ป้ายปิดเพื่อเบี่ยงทางจราจร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถบริเวณ AOT กับถนนเชิดวุฒากาศ ที่อาจกระทบต่อการสัญจรของประชาชน เนื่องจากมีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากในช่วงเช้าและเย็น


อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องสัญจรในเส้นทางดังกล่าว ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังและสังเกตป้ายเตือนตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน โดยทางการรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะพยายามดูแลการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยการซ่อมแซมพื้นผิวถนนในครั้งนี้ จะทยอยเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง 4 จุด และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนมีนาคมนี้ ได้แก่


จุดที่ 1 จากบริเวณช่วงสะพานรถยนต์ กม.22+642 จนถึงแยกนายใช้กม.23+800 ตลอด 4 ช่องจราจร ความยาว 1.158 กิโลเมตร โดยจะมีการปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวทั้งหมด พร้อมกับทำการรื้อผิว แอสฟัลต์ (Asphalt) ออก และทำการปรับชั้นทางตลอดแนวให้เรียบเสมอกันก่อนจะคืนผิว แอสฟัลติก (Asphaltic) เพื่อให้สภาพถนนเรียบและสัญจรได้อย่างปลอดภัย

จุดที่ 2 จากบริเวณช่วงสน.ดอนเมืองจนถึงแยกนายใช้ จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูน เป็นลูกคลื่นให้เรียบและเปิดผิวจราจร Asphalt และช่องจราจรที่ติดติดกับเกาะกลางแบริเออร์ ที่มีผิวจราจรทรุดตัว ฝั่งสน.ดอนเมือง 1 ช่องจราจร เพื่อทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง

จุดที่ 3 บริเวณใต้สถานีดอนเมืองตลอดแนว จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูนและเป็นลูกคลื่น ให้เรียบตลอดแนวและเปิดผิวจราจร Asphalt ด้านที่ติดกับเกาะกลางฝั่งสน.ดอนเมือง 1 ช่องจราจร เพื่อทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง

จุดที่ 4 จากสถานีการเคหะถึงหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรตลอดแนวทั้ง 4 ช่องจราจรข้าเข้า-ขาออก โดยจะซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ปูดนูนให้เรียบ

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page