S__5062658.jpg

เรือด่วนเจ้าพระยา ผนึกกำลังกับ SHARGE เดินหน้าพัฒนาโครงการ “เรือไฟฟ้า”

คมนาคม-ขนส่ง

เรือด่วนเจ้าพระยา ผนึกกำลังกับ SHARGE เดินหน้าพัฒนาโครงการ “เรือไฟฟ้า” ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน โดยอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนา คาดว่าจะออกแบบเรือไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ ตั้งเป้าพร้อมสร้างเรือไฟฟ้าครบ 30 ลำ ภายใน 5 – 6 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มุ่งให้เกิดยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) พร้อมทั้งสนับสนุนให้สร้างสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าแห่งแรกที่ท่ามหาราช ถือว่าได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand