top of page

เศรษฐาปลื้ม!!!ได้คุยกับเจ้าแม่Soft Power ฝรั่งเศส"Bénédicte Épinay"CEO องค์กรComité Colbertที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคเอกชนในLuxury Sectorฝรั่งเศส


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีโพสต์ภายหลังได้พบหารือกับBénédicte Épinay ผู้อำนวยการใหญ่และ CEO องค์กร Comité Colbert และคุณ Laurent Dhennequin ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ถึงแนวทางที่จะสร้างความร่วมมือในการนำ Soft Power ของไทยมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

" ไทยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Comité Colbert เพื่อนำมาเสริมแนวทางในการนำ Soft Power ของไทยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติม

Comité Colbert คือ องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคเอกชนใน Luxury Sector เพื่อกำหนดการสื่อสารแนวคิดของความหรูหราในแบบฉบับของฝรั่งเศสร่วมกัน บ่ายนี้ได้หารือกับคุณ Bénédicte Épinay ผู้อำนวยการใหญ่และ CEO องค์กร Comité Colbert

และคุณ Laurent Dhennequin ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ถึงแนวทางที่จะสร้างความร่วมมือในการนำ Soft Power ของไทยมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสมีมูลค่าถึง 2,654.85 พันล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.1 ของ GDP และเกิดการจ้างงานถึง 1 ล้านตำแหน่งเลยครับ

ภูมิปัญญา และฝีมือของคนไทยได้รับการยอมรับจากสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ผ้า อัญมณี หรือมวยไทย หากเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะ Comité Colbert ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่อง Branding และ Marketing รวมไปถึง การพัฒนางานฝีมือในระดับท้องถิ่นให้เป็นสินค้าราคาแพงในตลาดสากลได้ และมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ต่อไปช่างฝีมือในท้องถิ่นของไทยจะต้องมีรายได้ที่สะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญา และฝีมือ

เดือนหน้าจะนัดประชุมติดตามความคืบหน้า แล้วจะมาอัพเดทให้ทราบครับ"

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page