top of page

เอ็กโกกรุ๊ปเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรก3.25บาท/หุ้นตอกย้ำธุรกิจแข็งแกร่งดูแลผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ

พลังงาน


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ย้ำนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สะท้อนพื้นฐานธุรกิจและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ย้ำนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,711 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าวมีอัตราเทียบเท่ากับเงินปันผลระหว่างกาลในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 กันยายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2565


ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว มีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผล การดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงและกระแสเงินสดได้เป็นอย่างดี แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยน โดยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 28,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรจากการดำเนินงาน 7,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% และมีกำไรสุทธิ 3,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59%


“เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ บนรากฐาน การดำเนินธุรกิจพลังงานที่แข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมต่อยอดการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ สำหรับการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง คาดว่าบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทีพีเอ็น” ที่กำลังจะเปิดดำเนินการ” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป


ECGO Group pays 3.25 baht per share for interim dividend

Strong commitment to investors contributed to strong business performance


Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group announced interim dividend payment of 3.25 baht per share from its performance in the first half of 2022, reiterating its commitment to investors and regular dividend payment, which also reflects its solid business foundation and healthy cash flow.


Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, revealed that to confirm the company’s commitment to regular dividend payment policy, the company’s Board of Directors met on 26 August 2022 and resolved to pay interim dividend for the first half of 2022 at 3.25 baht per share, which is similar to the same period last year. The total interim dividends amount to 1,711 million baht. The record date is set on 12 September 2022 and the dividend will be paid on 23 September 2022.


The company’s ability to pay interim dividend is contributed by its outstanding operating performance in the first six months of this year. EGCO Group has efficiently managed its fuel cost and cash flow, despite many challenges from fluctuations in fuel price and foreign exchange rate. In the first six months of 2022, the company posted 28,659 million baht gross income, an increase of 52% year on year. Operating profit was 7,391 million baht, an increase of 53%, while net profit was 3,339 million baht, 59% increase from the same period last year.


“EGCO Group strongly commits to our policy to regularly pay dividend. Based on our strong energy business and constant growth, we will continue to sustainably create value for investors. The company has endlessly sought new opportunity to make new investment in power business in Thailand and overseas. The company will invest more in related upstream and downstream businesses. Looking at the second half of this year, it is expected that the operating profit would increase due to income recognition of the “Nam Theun 1” hydropower plant in Lao PDR which has already begun commercial operation, and the Extension of Petroleum Pipeline System in Northeastern project “TPN” which will soon start its operations,” said Mr. Thepparat.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page