top of page

เอ็กโกเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้า“เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่นส่วนขยาย”ฉลุยปิดดีลเงินกู้พัฒนาโครงการ2.7ล้านบาท

พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า “เอ็กโก โคเจน เนอเรชั่น ส่วนขยาย” กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ และประสบความสำเร็จในการปิดดีลเงินกู้สำหรับ การพัฒนาโครงการ โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ในประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ตอกย้ำรากฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า “เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย” กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ ในจังหวัดระยอง ล่าสุดโครงการฯ ประสบความสำเร็จในการลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินกู้รวมประมาณ 2,700 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ “เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย” มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือน มกราคม 2567

“โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย” ซึ่งเอ็กโก ถือหุ้น 80% และบริษัท เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 20% ก่อสร้างบนพื้นที่ว่างถัดจากโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น เดิม ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจะจ่ายไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในปี 2567 โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทดแทน (SPP Replacement) เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตจะจำหน่ายให้แก่ ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง


“ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป มั่นใจว่า “โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย” จะสามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ซึ่งจะช่วยทำให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป


EGCO Group kicks off “EGCO Cogeneration SPP Replacement” construction and completes project funding agreements


Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group kicks off the construction and successfully enters into financial agreements of “EGCO Cogeneration SPP Replacement” powerproject with a net capacity of 74 MW. The project will enhance the Company’s business growth in the country, support industrial users’ activities as well as promote efficient fuel consumption which partly strengthen the country’s power security.


Mr. Thepparat Theppitak, President of EGCO Group, said, “EGCO Group has emphasized its solid foundation in power business by introducing the new development of “EGCO Cogeneration SPP Replacement” project in Rayong province with a net capacity of 74 MW. The project has recently entered into the financial agreements with three banks with the funding amount of approximately 2,700 million baht. Those banks are Bangkok Bank Public Company Limited, Government Savings Bank, and Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited. The total investment is approximately 3,600 million baht. The project has started the construction activities since May 2022 and is scheduled to start commercial operation in January 2024.”


The “EGCO Cogeneration SPP Replacement” project, owned by EGCO 80% and J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. 20%, will be located at the site adjacent to the existing EGCO Cogeneration power plant in Rayong Industrial Park, Map Kha Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province. It will replace the existing power plant after its PPA expires in 2024. The new facility is driven by gas-fired cogeneration system with the latest and advanced technology which will help improve the energy utilization efficiency and be environmentally friendly. The new facility will sell electricity to EGAT under a 25-year PPA for SPP replacement scheme while the rest ofthe electricity output and stream from electricity generating process will be sold to the industrial users in the Rayong Industrial Park and nearby area.


“According to EGCO Group’s expertise in power generation, the new power plant will supply reliable electricity and stream to serve the demand of industrial users in order to support Thailand’s economic growth and contribute to the national energy security. Furthermore, the power plant’s latest and advanced technology will promote operational efficiency and reduce carbon emissions which is in line with EGCO Group’s “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” business direction,” concluded Mr. Thepparat.

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page