top of page

เอ็กโก กรุ๊ปจัดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภายในองค์กรปลูกฝังการคิดอย่างสร้างสรรค์ในDNAพนักงาน

พลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ตอกย้ำนโยบายปลูกฝัง “การคิดเชิงนวัตกรรม” (Innovation) ใน DNA บุคคลากร ผ่านโครงการประกวดนวัตกรรมสุดท้าทาย “EGCO Group INNERGY พลังนวัตกรรมจากภายในที่ยั่งยืน” เปิดพื้นที่ให้พนักงานระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศทิศทาง การดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมุ่งขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง (New S-Curve) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทจึงมีนโยบายปลูกฝัง “การคิดเชิงนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กรให้เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 และล่าสุดได้ยกระดับเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อ “EGCO Group INNERGY พลังนวัตกรรมจากภายในที่ยั่งยืน”


โครงการ EGCO Group INNERGY มีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้พนักงานทั้งองค์กร ร่วมแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ แสดงความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผ่านการประกวดผลงานนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์และกึ่ง Reality ที่ตื่นเต้น ท้าทาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุค New Normal


การประกวดแบ่งออกเป็น 5 รอบ เริ่มต้นจากรอบ Idea Jam ที่เปิดให้พนักงานทุกคนระดมไอเดียนวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาการทำงานหรือต่อยอดธุรกิจใหม่แบบไม่จำกัดแนวคิดรอบ Hackathon เปิดรับสมัครผู้แข่งขันนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบ Bootcamp ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้ทักษะด้านนวัตกรรมและธุรกิจจากเหล่าเทรนเนอร์อย่างเข้มข้น ก่อนเข้าสู่การทดลองสร้างต้นแบบให้เกิดขึ้นจริงในรอบ Sandbox และสุดท้ายการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Sharkbite & Inno Summit ที่ต้องนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือนและได้ประกาศผลงานนวัตกรรมที่ชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อย


“เอ็กโกกรุ๊ป มุ่งสร้างบรรยากาศที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยในการบ่มเพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปลูกฝังการคิดเชิงนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรและอยู่ใน DNA ของพนักงานทุกคน ซึ่งความสำเร็จของโครงการ EGCO Group INNERGY นับเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการขับเคลื่อนเอ็กโกกรุ๊ป สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชันและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน” นายเทพรัตน์กล่าวCommenti


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page