top of page

เอ็กโก กรุ๊ปผนึกกำลังบีไอจีศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

มุ่งเป้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน


Net Zero

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ บีไอจี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากก๊าซไฮโดรเจนสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน เล็งนำผลการศึกษาไปใช้ในโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก มุ่งเป้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดร่วมกันในอนาคต

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายระยะสั้น คือ ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emissions Intensity) ลง 10% ภายในปี 2030 (2573) และเป้าหมายระยะยาว คือ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 (2593) โดยเฉพาะการส่งเสริมแผนการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยมีความเชื่อมั่นว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญและมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสีเขียว รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่สะอาดขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“ความร่วมมือระหว่างเอ็กโก กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้ามากว่า 31 ปี และบีไอจี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์มากว่า 35 ปี จะช่วยผลักดันเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของทั้งสององค์กรและของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดระหว่างองค์กรในอนาคต ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะนำผลการศึกษาจากความร่วมมือครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในกลุ่มเอ็กโก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงทางเลือกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี เปิดเผยว่า บีไอจี เป็นบริษัทในเครือ Air Products จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเป็นผู้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดของไทย เราเชื่อมั่นว่าการจะแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ ก๊าซไฮโดรเจนจะเข้ามามีส่วนสำคัญ บีไอจีเป็นผู้ผลักดันและให้ความสำคัญกับการผลิตและใช้ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ โดย Air Products บริษัทแม่ของบีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมการใช้ไฮโดรเจนเพื่อความยั่งยืนและการผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำอันดับหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฮโดรเจนเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บพลังงาน การใช้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนยานยนต์ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร เพื่อพัฒนาธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน


EGCO Group and BIG to study power generated from hydrogen and fuel cells aiming to support sustainable low-carbon society

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group and BIG signed Memorandum of Understanding (MoU) to cooperate in development and utilizing hydrogen for electricity generation activity which is environmentally friendly and reduces carbon emission. The feasibility study result will be applied in EGCO Group’s power plants in order for the company to achieve low-carbon society mission while increasing clean energy business opportunities.

Mr. Thepparat Theppitak, President of EGCO Group, said that EGCO Group is driving business toward a sustainable low-carbon society. The company’s short-term goal is to reduce carbon emissions intensity by 10% within 2030 and the long-term goal is to achieve Net Zero by 2050. To achieve this, hydrogen will be promoted as a key fuel for power generation. It is believed in hydrogen’s potential as an alternative source of energy. It has high capability to support the energy transition from fossil fuel to green energy. We are encouraging the use of various clean fuels and supporting new power generation technologies in order to reduce greenhouse gas emission.

“The cooperation between EGCO Group, which has over 31 years of experience in power business, and BIG, which has outstanding expertise in industrial gas and commercial hydrogen market for 35 years, will definitely enable both companies to achieve their mutual goals of achieving low-carbon society. This will also add value and expand clean energy technology cooperation in the future. EGCO Group will apply the feasibility study result to our power generation using hydrogen fuel cell and clean energy produced within EGCO Group. We hope this will encourage the company to generate electricity using alternative fuel and advanced technology, which will reduce carbon emission,” said Mr. Thepparat.

Mr. Piyabut Charuphen, Managing Director of BIG, revealed that BIG, a subsidiary of Air Products Company, is committed to sustainable development in Thailand. It is a leading innovator in industrial gas and technology to reduce greenhouse gas emissions for climate change mitigation, as well as the largest hydrogen producer in Thailand. We firmly believe that hydrogen plays a significant role in addressing climate change issues. BIG is dedicated to promoting and emphasizing the production and use of low-carbon hydrogen in which Air Products, BIG’s parent company in the United States, is the global leader in hydrogen innovation for sustainability and the largest producer of low-carbon hydrogen worldwide. This includes the utilization of hydrogen for energy storage, as a clean energy source for the industrial sector, and in transportation applications. We are confident that this collaboration will combine the expertise of both organizations to develop the electricity and power industry towards a sustainable low-carbon society.

Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page