top of page

เอ็กโก กรุ๊ปเผยกำไรจากการดำเนินงาน Q2/65กว่า3,200ล้านบาท

ล่าสุดปิดจ๊อบงานก่อสร้าง 2 โปรเจ็คใหญ่ เตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์


พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2/2565 เติบโตต่อเนื่อง มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,219 ล้านบาท ล่าสุดประสบความสำเร็จในการปิดงานก่อสร้าง2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” และโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทีพีเอ็น” นับถอยหลังเตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ พร้อมรับรู้รายได้ทันที


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “การดำเนินงานในไตรมาส ที่ 2 ปี 2565 มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงาน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดีเพื่อให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีความก้าวหน้าทางธุรกิจที่สำคัญจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า “เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย” กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ จังหวัดระยอง และความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” กำลังผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว และโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทีพีเอ็น” จังหวัดสระบุรี-ขอนแก่น ซึ่งเตรียมพร้อมจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้ต่อไป”

สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เอ็กโก กรุ๊ป มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 3,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า “บีแอลซีพี” และโรงไฟฟ้า “น้ำเทิน 2” รวมทั้งการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัท “เอเพ็กซ์ คลีนเอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้งส์” ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 7,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ใน 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ได้รับผลกระทบจากการแปลงมูลค่าหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทอันเนื่องมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด


สำหรับทิศทางการลงทุนครึ่งปีหลังของปี 2565 นายเทพรัตน์ กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดยมุ่งขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจกลางน้ำ ในพื้นที่ที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนขยายธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค ผ่านการดำเนินโครงการ “ทีพีเอ็น” และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมไฟฟ้าและธุรกิจ New S-Curve อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนในบริษัท “อินโนพาวเวอร์” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต”EGCO Group posts over 3,200 million baht operating profit in Q2/2022

2 construction projects recently completed, ready for commercial operations


Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group announced continuous growth in the second quarter of 2022 with 3,219 million baht operating profit. Recently, the company has successfully completed the constructions of the “Nam Theun 1” hydropower project and the Extension of Petroleum Pipeline System in Northeastern project “TPN” which will shortly start commercial operations and recognize income.Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said, “Our operations in Q2/2022 has progressed well as planned. Despite continuous fuel price increase due to the Russia-Ukraine war, EGCO Group has continuously managed the fuel cost to achieve the highest possible efficiency level in our electricity generation activity. Other significant milestones in the second quarter to date are the financial agreement signing to secure financial support for the “EGCO Cogeneration SPP Replacement" project with a 74 MW net capacity in Rayong province, and the complete constructions of two projects – “Nam Theun 1” hydropower project with installed capacity of 650 MW in Lao PDR and the Extension of Petroleum Pipeline System in Northeastern project “TPN” in Saraburi-Khon Kaen province. The two latter projects are ready to start commercial operations and immediately recognize income.”


The company also announced strong operating performance for the Q2/2022. The total revenue in this quarter was 15,217 million baht, an increase of 48% compared to the same period last year. The operating profit was 3,219 million baht, an increase of 17% year on year. Key factors contributing to the robust performance are the stronger performance of “BLCP” power plant and “Nam Theun 2” hydropower plant as well as income recognition from investment in “APEX Clean Energy Holdings” in the US. When considering operating performance in the first six months, the company reported 7,391 million baht operating profit, an 53% higher than the same period last year.


As for the first half of 2022, the company booked net profit of 3,339 million baht, an increase of 59% compared to the same period last year. However, the financial performance for the Q2/2022 was affected by the conversion of foreign currency liabilities into Thai baht due to weaker baht and the impact from the change in fair value of financial instruments. However, both items have no impact on cash flow and business operations.

For the investment direction in the second half of this year, Mr. Thepparat stated, “EGCO Group continues to seek for new investment opportunities. Based on our “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” concept, EGCO Group will focus on the expansion of the electricity generating business, which is a mid-stream business, in the areas where we already have business presence, especially in the US. We will also focus on growing out fuel and infrastructure business through the “TPN” project operations. In terms of electricity innovation and the new S-Curve business, we have invested in “Innopower”, which will strengthen our competitive advantages, drive EGCO Group to become a low carbon company and create sustainable growth in the future.


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page