top of page

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ ดีจีเอ ศึกษาการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนและพลังงานหมุนเวียนในออสเตรเลีย

พลังงาน -Net Zero

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมมือกับ บริษัท ไดมอนด์ เจนเนอเรติ้ง เอเชีย จำกัด (ดีจีเอ) ในเครือมิตซูบิชิ คอร์เปอเรชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสในการร่วมพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและโครงการพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการผลิตกรีนไฮโดรเจนจากโรงไฟฟ้า “โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม” ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น 100% มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะไฮโดรเจนที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสีเขียว การพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดไฮโดรเจน ทำให้เอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งไม่เพียงเป็นการสร้าง New S-Curve และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังช่วยขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว คือ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 (2593) ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”

“เอ็กโก กรุ๊ป และดีจีเอ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเอ็กโก กรุ๊ป มาอย่างยาวนาน พร้อมประสานความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมกรีนไฮโดรเจน หรือไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน การศึกษาจะครอบคลุมถึงการผลิตกรีนไฮโดรเจนจากโรงไฟฟ้า “โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม” กำลังผลิต 113 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น 100% ด้วย โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานและการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” นายเทพรัตน์ กล่าว

นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดมอนด์ เจนเนอเรติ้ง เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่า “ดีจีเอให้ความสำคัญต่อการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่อุปทานของการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น ดังเช่นไฮโดรเจน ภายใต้ MoU นี้ ดีจีเอจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความพยายามในการดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนของเอ็กโก กรุ๊ป ดีจีเอจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยสนับสนุนเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050 ตามแผนที่ตั้งไว้”


EGCO Group Joins Forces with DGA to Study and Develop Hydrogen Value-Chain Related Business and Renewable Energy in Australia

In a move towards low-carbon society, Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group and Diamond Generating Asia, Limited (“DGA”), Mitsubishi Corporation's wholly owned subsidiary in Hong Kong, signed a Memorandum of Understanding (MoU) to study and assess the possibility of both parties to join forces in developing hydrogen value-chain related businesses and renewable energy projects. This includes green hydrogen production at Boco Rock Wind Farm, New South Wales, Australia, an EGCO Group’s 100%-owned facility.

Mr. Thepparat Theppitak, President of EGCO Group, said that EGCO Group realizes the importance of clean energy during the energy transition period in the power industry. Hydrogen, in particular, has high potential to drive the transition of energy source from fossil to green energy. Considering the rapid development of hydrogen market, EGCO Group has seen high potential of the investment in hydrogen value-chain related businesses. This will not only ignite the New S-Curve but also support continuous business growth and drive the company towards its long-term goal which is to achieve net zero by 2050 and its business commitment of achieving “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth”.

“EGCO Group and our long-time partner DGA are ready to put together our expertise in the power and energy markets to conduct feasibility study of renewable energy and the development of hydrogen value-chain related businesses in Australia. The country has very high potential for green hydrogen industry development. The study will include the production of green hydrogen at 113-MW Boco Rock Wind Farm in New South Wales, Australia, which is 100% owned by EGCO Group. The main objective of this cooperation is to support the transition of the energy industry and drive the sustainable development of low carbon society,” Mr. Thepparat said.

Mr. Shinichiro Suzuki, Chief Executive Officer of DGA said, “At DGA, we place high importance to reduce carbon dioxide emission, which supports the power industry transition and the development of low carbon society. We also focus on strengthening of the entire supply chain of clean energy, such as hydrogen. Under this MoU, DGA will support EGCO Group’s initiative to reduce CO2 emission. We are committed of using our expertise and experience in helping EGCO Group to achieve its Net Zero 2050 ambition as planned.”

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page