top of page

เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก เจร่า ร่วมศึกษา “ซัพพลายเชน LNG”

ขยายโอกาสการใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย” เป็นเชื้อเพลิงไร้คาร์บอน

พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ เอ็กโก กรุ๊ปผนึก“เจร่า” บริษัทพลังงานชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่นร่วมศึกษาการพัฒนาธุรกิจ LNG ตลอดซัพพลายเชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ สนับสนุนการขยายฐานธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค พร้อมขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิง ทางเลือกใหม่ที่ไร้คาร์บอน ตอบเป้ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมพลังงานใหม่

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท เจร่า จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ การจัดหาเชื้อเพลิง LNG ตั้งแต่การศึกษาตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การเข้าร่วมประมูล ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ MOU ยังมีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการเผาไหม้ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตสำหรับการผลิตไฟฟ้า


ความร่วมมือด้าน LNG นี้ จะช่วยสนับสนุนนโยบายการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย โดยเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) จากคณะกรรมการกำกับกิจพลังงาน (กกพ.) ภายใต้นโยบายดังกล่าว ด้านเจร่าเป็นบริษัทพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าอย่างครบวงจรในประเทศญี่ปุ่นและมีประสบการณ์ในธุรกิจ LNG รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 12% ของเอ็กโก กรุ๊ป ผ่าน บริษัท เท็ปเดียเจเนอเรติ้ง บี.วี. จำกัด


“เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกพลังร่วมกับเจร่า ซึ่งเป็นพันธมิตรอันดีของเรามาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจนี้จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้าน LNG ตลอดซัพพลายเชน ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเพื่อผลิตไฟฟ้า ความร่วมมือครั้งนี้จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการขยายฐานธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการมุ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานและการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” นายเทพรัตน์กล่าว


เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน แผนพลังงานชาติ และเทรนด์สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” พร้อมตั้งเป้าหมายลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 โดยเอ็กโก กรุ๊ป แสวงหาโอกาสการลงทุนในพลังงานสะอาด ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อย่างไม่หยุดยั้ง จนถึงปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,364 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณ 23% จากกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 5,959 เมกะวัตต์EGCO GROUP and JERA agree to jointly explore development of

“LNG supply chain” and “hydrogen/ammonia” carbon-free fuel

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group has joined force with JERA Co., Inc. (JERA), a leading energy and electricity generation company in Japan, to mutually explore development opportunities of LNG industry supply-chain in both domestic and overseas markets, which will strengthen EGCO Group’s fuel and infrastructure business. The cooperation also covers a feasibility study to use hydrogen and ammonia as an alternative carbon-free fuel in order to pave the way toward a low-carbon society and new era of the energy industry.


Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, announced that EGCO Group has signed a memorandum of understanding (MOU) with JERA to jointly explore opportunities to develop LNG business starting from market research, strategy planning, and bid preparation in both domestic and overseas market. Moreover, the objective of this MOU engages in using hydrogen and ammonia –which do not emit CO2 during combustion – as next generation fuel for electricity generation.


The synergy in LNG area will support Thailand’s policy on free market LNG trade. EGCO Group also obtained LNG Shipper License from the Energy Regulatory Commission under the policy mentioned above. Meanwhile, JERA operates an integrated energy business in Japan with expertise in LNG industry. JERA is also one of the EGCO Group’s shareholders which indirectly owns approximately 12% shareholding through TEPDIA Generating B.V.

“EGCO Group is delighted to join forces with our long-standing partnership JERA to explore new possibilities in the energy industry. The company believes that such collaboration will lead to the development of LNG business throughout the national and international supply chains. This collaboration would allow EGCO Group to use hydrogen and ammonia for electricity generation as well. The move also emphasizes EGCO Group’s commitment to strengthen our fuel and infrastructure business and extend our clean energy boundaries with an aim to leap with ongoing energy transition and move toward low-carbon society,” stated Mr. Thepparat.

In response to energy transition, Thailand’s National Energy Plan and low-carbon society trend, EGCO Group established the direction “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” aiming to reduce carbon emission intensity by 10% within 2030 and achieve carbon neutral within 2050. To pursue such a business direction, the Company has striving to seek investment opportunities in clean energy, while stretching its arms into related business. To date, the Company owns renewable energy capacity as high as 1,364 MW or approximately 23% out of its 5,959 MW total equity contracted capacity.Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page