top of page

เอ็กโก กรุ๊ป ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 จำนวน 3.25 บาท/หุ้น

ย้ำนโยบายดูแลผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สะท้อนพื้นฐานธุรกิจมั่นคงและกระแสเงินสดแข็งแกร่ง และตอกย้ำนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ให้ความสำคัญกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,711 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเทียบเท่ากับเงินปันผลระหว่างกาลในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กันยายน 2566

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าวมาจากผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 โดยเอ็กโก กรุ๊ป มีรายได้รวม 30,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาพรวมครึ่งปีแรก เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงสามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าและต้นทุนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง บริษัทคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ ๆ ที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม และโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว รวมถึงการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าไรเซ็ก ในสหรัฐอเมริกา และโครงการโรงไฟฟ้าหยุนหลิน ในไต้หวัน ที่สามารถทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากใบพัดกังหันแล้วเสร็จ รวมทั้งโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TPN) ที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เป็นต้นไป

“เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะหุ้นปันผล (Dividend Stock) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง บนรากฐานการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่แข็งแกร่งมากว่า 31 ปี บริษัทมุ่งมั่นต่อยอดสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยตั้งเป้าหมายบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 (2593) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุปEGCO Group Approves 1H23 Interim Dividend Payment at THB 3.25 per share

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group approved the interim dividend payment of THB 3.25 per share from the first-half performance of 2023. The company has capability to consistently pay dividend because of its solid business fundamental based on strong cash flow.

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said that to confirm the company’s commitment to regular dividend payment policy, the Board of Directors approved the interim dividend payment for the first six-month operating results of 2023 at THB 3.25 per share totaling THB 1,711 million, which is similar to the same period last year. The record date to entitle rightful shareholders who may receive the dividend will be on 15 September 2023, and the payment date will be on 28 September 2023.

EGCO Group’s capability to pay interim dividends was contributed by its outstanding performance in the first six months of 2023. The company posted THB 30,718 million gross income, a 7% increase year on year and THB 3,482 million net profit, a 4% increase year on year. For the first half-year period, EGCO Group had continued to maintain high efficiency of all power plant portfolio and fuel cost management at all power plants, especially the big ones in Thailand and overseas, enabling the company to generate more income from sales of electricity. In addition, the company has ensured that all projects under construction have continued as planned, enabling the company to generate more income in the future.

For the second half of 2023, EGCO Group expected to benefit from income recognition from new investment projects, hydropower plants in Lao PDR, RISEC Power Plant in the USA and Yunlin Offshore Wind Farm Project in Taiwan which has gradually started to transmit electricity to the grid once the wind turbine generators are completely installed. We will also recognize income from the Extension of Petroleum Pipeline System in Northeastern Project (TPN) which is expected to commence its commercial operation within Q3/2023.

“EGCO Group is strongly committed to consistent dividend payment to shareholders as a dividend stock with continuous yield. With over 31 years experience in the power and energy industry, EGCO Group is driving business growth in line with the energy industry’s transition towards clean energy. The company, therefore, sets a new goal of achieving Net Zero by 2050 to promote low carbon society together with to sustainably create values for shareholders,” said Mr. Thepparat.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page