S__5062658.jpg

"เอ็กโก"แจงกรณีกระแสข่าวการรั่วซึมของน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว

พลังงาน

เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 256 ที่ผ่านมา นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงข่าว กรณีกระแสข่าวการรั่วซึมของน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ดังนี้


ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและกระแสข่าวเกี่ยวกับการรั่วซึมของน้ำของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ“น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ในสื่อโซเชียลมีเดียนั้น


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้ถือหุ้น 25% ของโครงการดังกล่าว ขอชี้แจงว่า กระบวนการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete Dam) อาจทำให้มีน้ำแทรกตัวผ่านช่องเล็ก ๆ ของชั้นดินและชั้นหินด้านข้างตัวเขื่อนในบางจุดนั้น เป็นกรณีปกติที่สามารถพบได้ในช่วงที่เขื่อนเริ่มมีการกักเก็บน้ำ ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักหรือความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อน ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด โดยโรงไฟฟ้า “น้ำเทิน 1” ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว


เอ็กโก กรุ๊ป ขอยืนยันว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” กำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 644.30 เมกะวัตต์ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โครงสร้างเขื่อนมีความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date - COD) ภายในเดือนสิงหาคม 2565


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand