S__5062658.jpg

โฆษกเผยทยอยกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5สะสมจำนวน 2.72ล้านแล้ว จาก 26.27 ล้านราย

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ขอบคุณประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ที่ให้ความสนใจโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ยืนยันให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ลดภาระค่าครองชีพ


วันที่19 สิงหาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ในวันนี้ (19 ส.ค. 2565) เป็นวันแรก สำหรับประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวน 2.3 แสนสิทธิ กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้ามาลงทะเบียนครบ 2.3 แสนสิทธิแล้ว ส่วนประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ได้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สะสมจำนวน 2.72 ล้านราย จากจำนวนคนที่ใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ที่สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย ทางด้านการลงทะเบียนของผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 พบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ทั้งสิ้นจำนวน 217,261 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจากโครงการฯ ระยะที่ 4 215,735 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้า รายใหม่ 1,526 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 22.00 น.) สำหรับกรณีปัญหาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ขัดข้องชั่วคราวในช่วงเช้าวันที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นผลมาจากการยกระดับระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้ระบบต้องใช้ระยะเวลาประมวลผลนานขึ้น ประกอบกับมีจำนวนประชาชนให้ความสนใจเข้ามายืนยันสิทธิและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยได้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงประมาณเวลา 11.00 น. “นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการ โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจดำเนินการขึ้น และดำเนินมาถึงระยะที่ 5 แล้ว เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือประชาชนทุกคน ที่ได้รับผลกระทบ ลดภาระค่าครองชีพ รวมทั้งตั้งใจดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนให้ดีขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งใจทำงาน พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ ด้าน ผ่านโครงการ มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกคน

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand