top of page

โซเชียลเสียงแตก!!!สอบ GAT/PAT เรื่องจำเป็นหรือแค่หนุนติวเตอร์ถึงช่วงฤดูการสอบทีไร จิตใจเด็กไทยมักจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่อยู่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในช่วงฤดูลงสนามสอบ GATและ PAT ด่านแรกของโอกาสก้าวสู้รั้วมหาวิทยาลัย โดยการสอบ GAT(General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบภาษาไทยวัดความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา และส่วนที่ 2 วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนการสอบ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) นั้น เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ โดยจะแบ่งออกเป็นหลายวิชาและวัดศักยภาพตามกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งทั้ง GATและ PAT เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนใบเบิกทางเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทั้งระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลางล่าสุด ในการสอบ GAT/PAT ปี 65 เกิดกระแสการรั่วไหลของข้อสอบและมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากในโลกโซเชี่ยล กลายเป็นประเด็นใหญ่จนลุกลามไปสู่ประเด็นต่างๆ มากมาย วันนี้ เรียล สมาร์ท จำกัด (Real Smart) Digital Super Agency รายแรกในไทย ผู้นำกระแสบนโลกออนไลน์ ได้มีการรวบรวมมุมมอง ความคิดเห็น และประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเสียงโซเชี่ยลจากการสอบครั้งไว้ดังนี้


กระแสเริ่มพุ่งขึ้นในช่วง 2-3 วันแรก เริ่มจากวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้เฟสบุ๊กส่วนตัวท่านหนึ่ง ออกมาโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปี 65 นี้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าสอบ ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวท่านหนึ่ง แชร์ประกาศของ สทศ.หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ว่าจะมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT หรือไม่ จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ และในส่วนของการสอบ O-NET ของ ม.6 ที่ตรงกับการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พอดี จะเลื่อนไปสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2565 แทน หลังจากนั้นกราฟก็ตกลง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวท่านหนึ่ง ทวิตข้อความแจกข้อสอบ Error 30 ข้อ พร้อมเฉลยให้แก่ผู้เข้าสอบ ได้ทดลองทำก่อนเข้าสอบ GAT/ CU-TEP ทำให้มีคน รีทวีตจำนวนสูงพอสมควร จากนั้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวท่านหนึ่ง แชร์แนวข้อสอบ Error ของ GAT พร้อมกับเฉลยให้สำหรับผู้เข้าสอบได้เตรียมตัว

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม 2565 กราฟเริ่มทะยานสูงขึ้น และได้มีเฟสบุ๊กเพจ : GAT Eng Thailand ได้โพสต์ระดับของคำศัพท์ใน CEFR ที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยตัดสินว่าข้อสอบนั้นยากหรือไม่ ทำให้มีคนแชร์โพสต์นี้จำนวนมาก และวันที่ 13 มีนาคม 2565 ทางเฟสบุ๊กเพจ : Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้โพสต์ว่า ในวันที่มีการสอบนั้นได้มีการส่งภาพข้อสอบ PAT1-2 จำนวน 7 ข้อ ลงในแอพพลิเคชั่นเพื่อหาคำตอบ แต่ผู้เข้าสอบไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบได้ กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจขึ้นทันที และในวันเดียวกันมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัว ได้แชร์ว่า 7 วันสุดท้ายก่อนการสอบ GAT/PAT ปี 64 ได้รวบรวมไฟล์ข้อสอบที่ผ่านมาให้ผู้เข้าสอบได้ทำเตรียมตัวก่อนไปสอบ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ทางเฟสบุ๊กเพจ : Dek-D’s TCAS ได้โพสต์ถึงประเด็นของภาพข้อสอบ PAT1-2 ที่ถูกถ่ายออกมานั้น แต่ละข้อมีคะแนนสูงถึง 9 คะแนน ซึ่งคาดว่าไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์ แต่อาจเป็นปากกา หรือกระดุมเสื้อมากกว่า ซึ่งมักทำเป็นกลุ่ม เพื่อนำข้อสอบออกมา ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2565 มี ผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัว Tweet ข้อความว่า ขอความร่วมมือจากผู้สอบคนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้าสอบภายในคืนนั้น เพื่อขอเลื่อนสอบออกไป เพราะมีผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิดพอสมควรก่อนที่จะไปสอบ และวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทางทางเฟสบุ๊กเพจ : GAT Eng Thailand ได้โพสต์แหล่งข้อมูลบทความที่ออกสอบ Reading ใน GAT Eng 65 ปีล่าสุด


จากความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปี 65 ทำให้ว่าภาพรวมทั้งหมดคนไทยในโซเชี่ยลมองว่า การสอบ GAT/PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ รวมถึงเนื้อหาที่ออกสอบ มักไม่ใช่เนื้อหาที่สอน กลายเป็นว่าไปเรียนกวดวิชาเพิ่มและยังได้ความรู้ความเข้าใจดีกว่าเรียนที่โรงเรียน ซึ่งความคิดเห็นจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นไปในเชิงลบแทบทั้งสิ้น โดยคนส่วนใหญ่มีความเห็นไปในเชิงลบ (Negative Sentiment) มากที่สุด และตามมาด้วยความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) ที่มีจำนวนเยอะอยู่พอสมควร และความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) นั้นน้อยสุด ซึ่งสามารถเจาะลึกลงไปในความรู้สึกแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

ความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) มีเพียง 6% มองว่าการสอบ GAT-PAT ถือเป็นการวัดความรู้ของเด็ก ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบและถนัดของแต่ละคนได้

ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 24% บอกว่าผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และข้อสอบควรเป็นไปตามมาตรฐาน ควรออกสอบเท่าที่สอบเท่านั้น และมีนักเรียนหลายคนไม่เข้าสอบเพราะไม่เห็นถึงความสำคัญของ GAT/PAT ปี 65

และความเห็นเชิงลบ(Negative Sentiment) 70% บอกว่าปัญหา คือ ชนชั้นนำต้องการสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อหาผลประโยชน์เอื้อประโยชน์โรงเรียนกวดวิชา ไม่ใช่ว่าเด็กไม่เตรียมตัว แต่เนื้อหาที่ออกสอบมันเกินสังเขปจากเรื่องที่สอน และหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อสอบ GAT/PAT ไม่สะท้อนการวัดผลที่มีคุณภาพ และมีการโกงข้อสอบอีก รวมถึงมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา


นอกจากความคิดเห็นที่กล่าวมานั้น ยังมีการแสดงความคิดเห็นออกไปเป็นประเด็นต่างๆ ซึ่งทาง Real Smart ได้เจาะลึกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์ และสรุปออกมาได้ดังนี้

ประเด็นทุจริตการสอบ : มีความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 56% ซึ่งมีหลายคนสงสัยว่าทำไมกรรมการคุมสอบถึงไม่ตรวจสอบโทรศัพท์ผู้เข้าสอบทุกคน รวมถึงผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ และหลายคนต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 44% มองว่ากรรมการคุมสอบปล่อยปละละเลยจนทำให้ข้อสอบถูกเผยแผ่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่มีบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดแบบจริงจัง จนทำให้หลายคนมองว่าการศึกษาไทยไม่มีการพัฒนา สุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

ประเด็นวิจารณ์ข้อสอบ GAT/PAT ปี 65 : ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 29% บอกว่าข้อสอบที่ออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องออกเท่าที่สอนเท่านั้น และมองว่าข้อสอบที่ดีควรเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าสอบ ต่อมาความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 71% บอกว่าเนื้อหาข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียนมาเลย ทำให้เด็กทำข้อสอบไม่ได้ และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

ประเด็นพยาบาลถูกเชิญออกจากห้องสอบ GAT/PAT ปี 65 : โดยที่พบความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 17% บอกว่าควรอบรมผู้คุมสอบทุกคนให้รู้กฎระเบียบอย่างชัดเจน และต้องมีบทลงโทษผู้คุมสอบอย่างจริงจัง ในส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 83% หลายคนมองว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มีการศึกษากฎระเบียบที่ถูกต้อง การทำแบบนี้ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาและอนาคตคนอื่นจากบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment)

ในส่วนของ Top engagement post โดยที่ทั้ง 3 อันดับแรกที่ได้ engagement สูงนั้นมาจากช่องทาง Twitter รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ที่ยังคงได้รับความสนใจอยู่พอสมควร ปิดท้ายด้วย ท็อปแฮชแท็ก(Top #Hashtag) ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปี 65 นั้นมีอยู่มากมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็น #GATPAT65 #DEK65 #GATPAT และอื่น ๆ ทั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปติดตามดูจาก Hashtag เกิดขึ้นได้เช่นกัน

สำหรับการสอบ GAT/PAT ในทุก ๆ ปีนั้นมักมีประเด็นหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นคล้าย ๆ กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบนั้นยากเกินไป หรือเกินสังเขปเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมา แล้วปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไร อนาคตจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนอะไรอีก ผู้ที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไปคงต้องจับตาดูกันต่อ ครั้งหน้า Real Smart จะนำเอา Data มาวิเคราะห์แล้วนำมาเล่าให้ฟังอีก


เกาะติดเทรนด์ต่างๆ ไม่พลาดทุกกระแสบนโลกออนไลน์ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊กเพจ Real Smart : www.facebook.com/realsmart.co.th หรือเจาะลึกทุกข้อมูลได้ที่ RealTrend : trend.realsmart.co.th/category รวบรวมกระแสความสนใจในประเด็นต่างๆ ของชาวโลกออนไลน์ ท่านสามารถแชร์ต่อได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page