top of page

โออาร์ คว้ารางวัล BEST IPO ที่สุดแห่งเอเชียโดย Asset Asian Awards 2021 ตอกย้ำสุดยอด IPOทรงพลังแห่งปี

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ตอกย้ำความภาคภูมิใจในความสำเร็จระดับเอเชีย คว้ารางวัลประเภท BEST IPO ที่สุดแห่งความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO (Initial Public Offering) จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของเอเชียด้านการเงินและการลงทุนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน โดยหุ้นโออาร์ถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยมูลค่าเกือบ 54,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นหุ้น IPO ที่มีรายการจองซื้อหุ้นสูงที่สุดในประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ มูลค่าบริษัท มูลค่าการเข้าตลาด และขนาดของการเปิดขายหุ้น IPO คัดเลือกโดยคณะกรรมการ บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิของ The Asset ร่วมกับสถาบันการเงิน โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนักลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำโดย Asset Benchmark Research ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ โออาร์ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงกระจายมั่งคั่งและความเป็นเจ้าของให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโออาร์ในฐานะผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

-------------------------------------------------------

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page