top of page

โฮมโปร กับรางวัลองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด 151,184 ล้านบาทประจำปี 2022


นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ในหมวดพาณิชย์ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 151,184 ล้านบาท ประจำปี 2022 จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้โฮมโปรเป็นที่ยอมรับกับลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ สะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


(เกี่ยวกับโฮมโปร)

การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งระบบห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์บนแนวคิด One Stop Shopping พร้อมทั้งมอบความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และกิจการไปพร้อมกัน เมื่อวิถีการใช้ชีวิตผู้บริโภคปรับเปลี่ยนรูปแบบ บริษัทฯ มีความพยายามที่จะขยายการลงทุนเพิ่มในสาขาใหม่ ๆ บนพื้นที่ที่มีศักยภาพดี รวมถึงพัฒนาต่อยอดระบบ E-Commerce และระบบ Omni Channel ต่อไป เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสาขาในรูปแบบโฮมโปรใน ประเทศทั้งสิ้น 93 สาขากระจายทั่วประเทศ

นอกเหนือจากธุรกิจโฮมโปรแล้ว บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจ “เมกา โฮม” เพื่อรองรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเปิดศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีก โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มช่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2564 เมกา โฮม เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 14 สาขา เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ด้วยเป้าหมายใหญ่ในการขยายธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในรูปแบบ “โฮมโปร” ไปยัง ต่างประเทศ โดยเริ่มต้นที่มาเลเซียเป็นประเทศแรก โดย ณ สิ้นปี 2564 เปิดดำเนินการทั้งหมด 7 สาขาและได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม โดยได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปี 2563 ปัจจุบันเริ่มดำเนินธุรกิจผ่านช่องทาง E-marketplace

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page