top of page

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/25669 เดือนแรกของปี 2566 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 37% จากปี65


  1. 9 เดือนแรกของปี 2566 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 37% จากปี 2565

  2. บรรลุข้อตกลงขยายการให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์

  3. รายได้บริษัทย่อยโต 70% จาก New Space Technology

  4. ประกาศเลือกแอร์บัส เป็นผู้จัดสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

แบบ Software Defined High Throughput Satellite หรือ SD-HTS

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2566

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ 481 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่งจำนวน 301 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสที่ 3/2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 623 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 114 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) รายได้จากการขายและบริการลดลง 18.9% จาก 767 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ของลูกค้าไทยคม 4 อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวลดลงเพียง 6.1% จาก 121 ล้านบาทในไตรมาส 3/2565 จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) รายได้จากการขายและการบริการใกล้เคียงกัน หากแต่กำไรสุทธิปรับตัวลดลง 75.1% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2566 จำนวน 457 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 2/2566 มีการรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญาตามข้างต้น

แนวโน้มการลดลงของรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ในช่วงปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างลูกค้าเพื่อการให้บริการดาวเทียมดวงใหม่ที่ตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก โดยลูกค้าที่ใช้บริการบนดาวเทียมไทยคม 4 ปัจจุบันในส่วนที่ดาวเทียมดวงใหม่ไม่ครอบคลุมมีแนวโน้มจะลดลง และบริษัทมุ่งเน้นการขยายบริการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพสูงซึ่งดวงใหม่ครอบคลุม เช่น ลูกค้าในกลุ่มประเทศไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยในไตรมาส 3/2566 บริษัทประสบความสำเร็จในการทำสัญญาให้บริการบรอดแบนด์บนดาวเทียมไทยคม 4 ต่อเนื่องกับบริษัท วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ จำกัด ผู้นำการให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นการขยายการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์สำหรับโครงการของภาครัฐ

ในไตรมาส 3/2566 บริษัทรับรู้รายได้จากสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ New Space Technology ของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้รายได้จากบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในเครือไทยคม มีจำนวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.0% เมื่อเทียบกับรายได้ 10 ล้านบาทในไตรมาส 2/2566 (QoQ) และเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

ไทยคมประกาศเลือกแอร์บัส ผู้นำอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศยักษ์ใหญ่ระดับโลก ให้จัดสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Software Defined High Throughput Satellite หรือ SD-HTS ในตำแหน่งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นวงโคจรที่เป็นกลยุทธ์หลักของไทยคม

ทั้งนี้ บริษัท สเปซเทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในเครือไทยคม เป็นผู้เซ็นสัญญาให้ Airbus Space Systems เป็นผู้ออกแบบและสร้างดาวเทียมดวงใหม่ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ควบคุมภาคพื้นดิน โดยแอร์บัสจะสร้างดาวเทียมโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบล่าสุด วางแผนจะส่งมอบดาวเทียมภายในปี 2570 ถือเป็นการสั่งผลิตดาวเทียมลำดับที่เก้าในสายการผลิตรุ่น OneSat ซึ่งเป็นดาวเทียมที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่และปริมาณช่องสัญญาณในการให้บริการได้ในขณะที่โคจรอยู่บนอวกาศ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการสื่อสารในอนาคต ยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าและพันธมิตรทั่วเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีเสถียรภาพให้แก่ลูกค้า

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page