top of page

ไทยน้ำมันแพงที่สุด!มีผู้พยายามบิดเบือนข้อมูลและไม่หวังดีต่อ"ลุงตู่"โฆษกรัฐบาลสยบข่าวลือราคาน้ำมัน "แพงที่สุด" เตือนมีผู้ไม่หวังดีพยายามบิดเบือนหวังให้ประชาชนเข้าใจผิด ย้อนในอดีตไทยเคยผ่านวิกฤตน้ำมันแพงมาก่อน ยืนยันนายกรัฐมนตรีทำทุกวิถีทางดูแลประชาชน ยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซล ลดภาษีสรรพสามิต ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีพรรคฝ่ายค้านออกมาโจมตีรัฐบาล และสังคมส่วนหนึ่งกังวลเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะน้ำมัน ถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน เนื่องจากเป็นต้นทุนโดยตรงในการผลิตสินค้าและค่าขนส่ง โดยได้มีการหารือคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ เพื่อกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ สิ่งสำคัญต้องเข้าใจว่า ปัญหาราคาน้ำมันแพง เป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ไม่มีประเทศใดหรือใครหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วทุกคนจะต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ นายธนกรกล่าวว่า ยังมีความพยายามบิดเบือนของผู้ไม่หวังดี เจตนาให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ราคาน้ำมันของประเทศไทยในขณะนี้ แพงที่สุดในภูมิภาคหรือในโลก ทั้ง ๆ ที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 มี.ค.65 ราคาเฉลี่ยของโลก อยู่ที่ 39.99 บาท/ลิตร ขณะที่นอร์เวย์ อยู่ที่ 88.69 บาท/ลิตร ฮ่องกง 82.34 บาท/ลิตร อังกฤษ 69.79 บาท/ลิตร ญี่ปุ่น 42.72 บาท/ลิตร สหรัฐฯ 41.48 บาท/ลิตร สำหรับประเทศในอาเซียน สิงคโปร์ 64.14 บาท/ลิตร เมียนมา 43.73 บาท/ลิตร สปป.ลาว 37.4 2 บาท/ลิตร ฟิลิปปินส์ 36.90 บาท/ลิตร อินโดนีเซีย 31.52 บาท/ลิตร เวียดนาม 31.10 บาท/ลิตร กัมพูชา 30.90 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย 29.94 บาท/ลิตร ด้านราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ณ วันที่ 9 มี.ค.65 ราคาเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 42.67 บาท/ลิตร ฮ่องกง 93.49 บาท/ลิตร นอร์เวย์ 88.91 บาท/ลิตร อังกฤษ 67.34 บาท/ลิตร ญี่ปุ่น 48.85 บาท/ลิตร สิงคโปร์ 72.43 บาท/ลิตร สปป.ลาว 48.95 บาท/ลิตร เมียนมา 42.78 บาท/ลิตร ฟิลิปปินส์ 41.63 บาท/ลิตร เวียดนาม 39.52 บาท/ลิตร ส่วนประเทศไทย เบนซิน 95 ราคาอยู่ที่ 46.76 บาท/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาอยู่ที่ 39.35 บาท/ลิตร สำหรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ณ วันที่ 9 มี.ค.65 ราคาเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 47.41 บาท/กก. สวีเดน 81.48 บาท/กก. อังกฤษ 56.50 บาท/กก. เกาหลีใต้ 54.89 บาท/กก. อินเดีย 52.17 บาท/กก. ออสเตรเลีย 52.13 บาท/กก. ฟิลิปปินส์ 45.30 บาท/กก. กัมพูชา 37.65 บาท/กก. ไทย 18.87 บาท/กก. รัสเซีย 12.7 8 บาท/กก. ทั้งนี้ ประเทศไทยในอดีตต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันแพงมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก เช่นปี 2516 สมัยรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร เศรษฐกิจโลกขยายตัวความต้องการน้ำมันสูง ปี 2522 รัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ โอเปกขึ้นราคาน้ำมัน ปี 2533 - 2534 รัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปี 2551 รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ราคาน้ำมันดีเซลสูงถึง 44.24 บาท/ลิตร น้ำมันเบนซิน 42.89 บาท/ลิตร และปี 2557 รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้ำมันดีเซล 29.99 บาท/ลิตร และน้ำมันเบนซิน 49.15 บาท/ลิตร "ยืนยันตามข้อมูลราคาน้ำมันขายปลีกของไทย ไม่ได้แพงที่สุดทั้งในภูมิภาคและโลก และยังราคาต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายชัดเจนในการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ลดภาษีสรรพสามิต เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ รวมทั้งยังได้สั่งการให้มีการหาแหล่งพลังงานอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะข้อเท็จจริงคือไทยยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ และยังมีจำเป็นต้องสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป " นายธนกรกล่าว

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page